کاتولوگ رنگ موی آکوارلی / آلبوم رنگ موی آکوارلی

رنگ موی طبیعی سری n

 

رنگ مو اکوارلی

 

کاتولوگ رنگ موی آکوارلی / آلبوم رنگ موی آکوارلی

AQUARLY HAIR COLOR CATALOG


01 - N,  طبیعی

02 - C,  خاکستری

03 - I,  زیتونی

04 - B, K,  بژ و دودی

05 - CL, CA, فندقی، تنباکویی، کاراملی

06 - CH, CP, RD, قهوه ای شکلاتی، قهوه ای فلفلی، مسی طلایی

07 - D, R, طلایی، مسی

08 - V, P, RU, M  بنفش بادمجانی، ارغوانی، یاقوتی، ماهاگونی

09 - T, A, AD  تیتانی، نارنجی، نارنجی طلایی

10 - RF, RR, RI  قرمز آتشین، قرمز مسی، قرمز تند

11 - SS, AA  سوپر بلوندها، یخی

12 - واریاسیون ها و روشن کننده


رنگ مو اکوارلی

رنگ موی طبیعی سری n