ترکیب رنگ مو قهوه ای شکلاتی متوسط-عکس رنگ مو قهوه ای متوسط

رنگ قهوه ای شکلاتی متوسط

 

 

ترکیب رنگ مو قهوه ای شکلاتی متوسط-عکس رنگ مو قهوه ای متوسط

ریشه ها قهوه ای شکلاتی و ساقه ها پایه ۷ و ترکیب طلایی ۸, ۲۰ میل +
کاراملی ۸, ۳۰ میل + بژ ۸٫ ۲۰ میل + مسی ۷,۳ بند انگشت + اکسیدان 6 درصد

می توانید هر سوال ارایشی و رنگ مو دارید در قسمت نطرات از نویسنده مطلب بپرسید

منبع:

سایت نیمه روز

 

 

 

رنگ قهوه ای شکلاتی متوسط