فرمول رنگ مو ماهگونی – رنگ مو سال

رنگ مو شرابی ماهاگونی

 

نام رنگ مو : رنگ مو ماهگونی

فرمول رنگ ماهگونی ( ماهگونه ای ) :

 

*. شرابی بنفش روشن 50 میل

*. شکلاتی متوسط 50 میل

*. کسیدان اندازه مقدار رنگ

*. پایه 6

*. در رنگ پادینا اینجوری میشه

*. RV6 50 میل w4 50 میل

 

منبع : آسمونی ها

رنگ مو شرابی ماهاگونی