ترکیب رنساژ های سال 92

رنساژ زیتونی دودی

آموزش ترکیب دو رنگ موی جدید  سال 92

رنگ موی نسکافه ای

رنگ موی نسکافه ای-www.persianlady.ir

فرمول رنگ نسکافه ای
بلوند شکلاتی متوسط2/3 کاراملی1/3(47-7)
بعلاوه 2سانت واریاسیون 000
شماره اکسیدان 1
روی پایه 8

رنگ موی دودی زیتونی

رنگ موی سال 92-www.persianlady.ir

 

رنگ دودی زیتونی:
m7 c8
اکسیدان 1
اکسیدان 2برابر رنگ
روی پایه 9
مکث30دقیقه

 

 

رنساژ زیتونی دودی