رنگ موی دوماسی 120ml

ایریش کرم رنگ دوماسی ترکیب چه رنگهایی است

 

 

رنگ موی دوماسی 120ml

 

لیست رنگ های موجود برای این محصول در زیر آمده است:

دوماسی شماره 1.00 مشکی اکسترا

دوماسی شماره 3.00 قهوه ای تیره اکسترا

دوماسی شماره 4.00 قهوه ای متوسط اکسترا

دوماسی شماره 5.00 قهوه ای روشن اکسترا

دوماسی شماره 6.00 بلوند تیره اکسترا

دوماسی شماره 8.09 بلوند روشن اکسترا

دوماسی شماره 9.00 بلوند خیلی روشن اکسترا

دوماسی شماره 10.00 بلوند پلاتینه اکسترا

دوماسی شماره 12.00 بلوند پلاتینه خیلی خیلی روشن اکسترا

دوماسی شماره 1.1 مشکی پرکلاغی

دوماسی شماره 3.1 قهوه ای دودی تیره

دوماسی شماره 4.1 قهوه ای دودی متوسط

دوماسی شماره 5.1 قهوه ای دودی روشن

دوماسی شماره 6.1 بلوند دودی تیره

دوماسی شماره 7.1 بلوند دودی متوسط

دوماسی شماره 8.1 بلوند دودی روشن

دوماسی شماره 9.1 بلوند دودی خیلی روشن

دوماسی شماره 10.1 بلوند دودی پلاتینه

دوماسی شماره 12.1 بلوند دودی خیلی خیلی روشن

دوماسی شماره 3.8 قهوه ای زیتونی تیره

دوماسی شماره 4.8 قهوه ای زیتونی متوسط

دوماسی شماره 5.8 قهوه ای زیتونی روشن

دوماسی شماره 6.8 بلوند زیتونی تیره

دوماسی شماره 7.8 بلوند زیتونی متوسط

دوماسی شماره 8.8 بلوند زیتونی روشن

دوماسی شماره 9.8 بلوند زیتونی خیلی روشن

دوماسی شماره 10.8 بلوند زیتونی پلاتینه

دوماسی شماره 12.8 بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن

دوماسی شماره 5.3 قهوه ای طلایی روشن

دوماسی شماره 6.3 بلوند طلایی تیره

دوماسی شماره 7.3 بلوند طلایی متوسط

دوماسی شماره 8.3 بلوند طلایی روشن

دوماسی شماره 9.3 بلوند طلایی خیلی روشن

دوماسی شماره 4.4 قهوه ای مسی متوسط

دوماسی شماره 5.4 قهوه ای مسی روشن

دوماسی شماره 6.4 بلوند مسی تیره

دوماسی شماره 7.4 پاییزی

دوماسی شماره 6.34 بلوند عسلی تیره

دوماسی شماره 7.34 بلوند عسلی متوسط

دوماسی شماره 8.34 بلوند عسلی روشن

دوماسی شماره 4.7 قهوه ای شکلاتی متوسط

دوماسی شماره 5.7 قهوه ای شکلاتی روشن

دوماسی شماره 6.7 بلوند شکلاتی تیره

دوماسی شماره 7.7 بلوند شکلاتی متوسط

دوماسی شماره 3.5 قهوه ای ماهاگونی تیره

دوماسی شماره 4.5 قهوه ای ماهاگونی متوسط

دوماسی شماره 5.5 قهوه ای ماهاگونی روشن

دوماسی شماره 6.5 بلوند ماهاگونی تیره

دوماسی شماره 3.2 شرابی تیره (بادمجانی)

دوماسی شماره 5.2 شرابی روشن

دوماسی شماره 6.2 بلوند شرابی تیره

دوماسی شماره 4.26 قهوه ای ارغوانی متوسط

دوماسی شماره 5.26 قهوه ای ارغوانی روشن

دوماسی شماره 5.31 قهوه ای بژ روشن

دوماسی شماره 6.31 بلوند بژ تیره

دوماسی شماره 7.31 بلوند بژ متوسط

دوماسی شماره 8.31 بلوند بژ روشن

دوماسی شماره 10.31 بلوند بژ پلاتینه

دوماسی شماره 3.81 برزیلی

دوماسی شماره 6.03 هاوانا

دوماسی شماره 5.43 موناکو

دوماسی شماره 7.73 مدیترانه ای

دوماسی شماره 4.05 استوایی

دوماسی شماره 4.08 قهوه ای تنباکویی متوسط

دوماسی شماره 5.08 قهوه ای تنباکویی روشن

دوماسی شماره 6.08 بلوند تنباکویی تیره

دوماسی شماره 3.6 قرمز اناری

دوماسی شماره 4.6 قرمز رویایی

دوماسی شماره 5.6 قرمز ایرلندی

دوماسی شماره 6.6 قرمز آتشین

دوماسی شماره 3.76 قهوه ای شاه بلوطی تیره

دوماسی شماره 5.76 قهوه ای شاه بلوطی روشن

دوماسی شماره 6.76 بلوند شاه بلوطی تیره

دوماسی شماره 7.76 بلوند شاه بلوطی متوسط

دوماسی شماره 3.74 قهوه ای فندقی تیره

دوماسی شماره 4.74 قهوه ای فندقی متوسط

دوماسی شماره 5.74 قهوه ای فندقی روشن

دوماسی شماره 6.74 قهوه ای فندقی تیره

دوماسی شماره 2.02 انیکس

دوماسی شماره 3.02 قهوه ای بنفش

دوماسی شماره 4.02 بورگاندی

دوماسی شماره 5.04 برنزی

دوماسی شماره 5.75 دارچینی

دوماسی شماره 6.437 کهربایی

دوماسی شماره 6.738 گردویی

دوماسی شماره 10.198 متالیک

دوماسی شماره 10.136 شامپانی

دوماسی شماره 10.123 رویال دیاموند

دوماسی شماره 4.17 قهوه ای نسکافه ای متوسط

دوماسی شماره 6.17 بلوند نسکافه ای تیره

دوماسی شماره 8.17 بلوند نسکافه ای روشن

دوماسی شماره 6.37 کاپوچینو

دوماسی شماره 7.47 تافی

دوماسی شماره 6.71 قهوه ای موکا

دوماسی شماره 7.71 آیریش کرم

دوماسی شماره 9.71 کاراملی روشن

دوماسی شماره 12.18 کنفی آلپا

دوماسی شماره 12.31 شنی صحرایی

دوماسی شماره 12.16 مرواریدی

دوماسی شماره 12.01 وانیلی

دوماسی شماره 0.00 روشن کننده

دوماسی شماره 0.66 واریاسیون قرمز

دوماسی شماره 0.88 واریاسیون سبز

دوماسی شماره 0.99 واریاسیون ابی

دوماسی شماره 0.11 واریاسیون دودی

دوماسی شماره 0.12 واریاسیون نقره ای

 

ایریش کرم رنگ دوماسی ترکیب چه رنگهایی است