شامپوهای رنگساژ فانتزی تونیکا TOHIKA

کاتالوگ رنگ های فانتزی

شامپوهای رنگساژ فانتزی تونیکا TOHIKA

شامپو رنگ موقت فانتزی با بیش از 20 طیف رنگ,بدون آمونیاک و بدون نیاز به اکسیدان

کاتالوگ رنگ های فانتزی