مد رنگ مو سال 2014 رنگ های گرم روشن هستند مثل رنگ مو کاراملی،شامپاینی و مسی روشن

رنگ های فانتزی

مد رنگ مو سال 2014 رنگ های گرم روشن هستند مثل رنگ مو کاراملی،شامپاینی و مسی روشن

 

رنگ مو نسکافه ای

رنگ مو نسکافه ای

مدل رنگ  مو پارت لایت قهوه ای

رنگ مو-پارت لایت قهوه ای

مدل رنگ مو تیری لایت

 

رنگ مو-تیری لایت

رنگ مو فانتزی زرد

رنگ مو فانتزی زرد-مش فانتزی زرد

رنگ مو کاراملی

رنگ مو کاراملی

رنگ مو مدل هاف لایت

رنگ مو ،هاف لایت

رنگ مو فانتزی سرخابی

مش فانتزی سرخابی

مدل رنگ مو رقص نور

رنگ مو فانتزی رقص نور

رنگ مو فانتزی مس و نارنجی

مش فانتزی مسی و نارنجی - رنگ مو فانتزی

نمونه کارهای رنگ با مواد خانم بحری

نمونه کارهای رنگ با مواد خانم بحری

رنگ و مش

نمونه کارهای رنگ با مواد خانم بحری

رنگ و مش

نمونه کارهای رنگ با مواد خانم بحری

رنگ مو

 

نمونه کارهای رنگ با مواد خانم بحری

مش پلنگی

نمونه کارهای رنگ با مواد خانم بحری

هایلایت فانتزی

نمونه کارهای رنگ با مواد خانم بحری

هایلایت فانتزی

نمونه کارهای رنگ با مواد خانم بحری

هایلایت فانتزی

نمونه کارهای رنگ با مواد خانم بحری

هایلایت فانتزی

نمونه کارهای رنگ با مواد خانم بحری

رنگ های فانتزی