رنگ موی تنباکویی تیره و روشن

نمونه رنگ موی تنباکویی

رنگ موی تنباکویی عروس تیره و روشن,

عکس رنگ مو تنباکویی عروس تیره و روشن,رنگ مو تنباکویی بدون دکلره,رنگ مو تنباکویی روی موی تیره

رنگ موی تنباکویی عروس تیره و روشن,

عکس رنگ مو تنباکویی عروس تیره و روشن,رنگ مو تنباکویی بدون دکلره,رنگ مو تنباکویی روی موی تیره

رنگ موی تنباکویی عروس تیره و روشن,

عکس رنگ مو تنباکویی عروس تیره و روشن,رنگ مو تنباکویی بدون دکلره,رنگ مو تنباکویی روی موی تیره

رنگ موی تنباکویی عروس تیره و روشن,

عکس رنگ مو تنباکویی عروس تیره و روشن,رنگ مو تنباکویی بدون دکلره,رنگ مو تنباکویی روی موی تیره

رنگ موی تنباکویی عروس تیره و روشن,

عکس رنگ مو تنباکویی عروس تیره و روشن,رنگ مو تنباکویی بدون دکلره,رنگ مو تنباکویی روی موی تیره

رنگ موی تنباکویی عروس تیره و روشن,

عکس رنگ مو تنباکویی عروس تیره و روشن,رنگ مو تنباکویی بدون دکلره,رنگ مو تنباکویی روی موی تیره

رنگ موی تنباکویی عروس تیره و روشن,

عکس رنگ مو تنباکویی عروس تیره و روشن,رنگ مو تنباکویی بدون دکلره,رنگ مو تنباکویی روی موی تیره

رنگ موی تنباکویی عروس تیره و روشن,

عکس رنگ مو تنباکویی عروس تیره و روشن,رنگ مو تنباکویی بدون دکلره,رنگ مو تنباکویی روی موی تیره

رنگ موی تنباکویی عروس تیره و روشن,

عکس رنگ مو تنباکویی عروس تیره و روشن,رنگ مو تنباکویی بدون دکلره,رنگ مو تنباکویی روی موی تیره

رنگ موی تنباکویی عروس تیره و روشن,

عکس رنگ مو تنباکویی عروس تیره و روشن,رنگ مو تنباکویی بدون دکلره,رنگ مو تنباکویی روی موی تیره

 

 

 

نمونه رنگ موی تنباکویی

رنگ موی بلگا

بروشور رنگ موی فندقی

رنگ موی بلگا

بهترین رنگ مو از نظر کاربران

حاوی کراتین

ساخت کشور ایران

توضیحات محصول

رنگ موی مشکی
رنگ موی طبیعی N1
بلوند طلایی تیره6.3
بلوند طلایی تیره ۶٫۳
رنگ موی طبیعی N2
رنگ موی طبیعی N2
رنگ موی طبیعی N3
رنگ موی طبیعی N3
رنگ طبیعی N4قهوه ای
رنگ طبیعی N4قهوه ای
رنگ بلگاطبیعی N5
رنگ بلگاطبیعی N5
رنگ بلگا بلوند متوسطN6
رنگ بلگا بلوند متوسطN6
رنگ بلگا بلوند روشن N7
رنگ بلگا بلوند روشن N7
رنگ بلگا بلوندخ روشنN8
رنگ بلگا بلوندخ روشنN8
بلوند پلاتینه N9
بلوند پلاتینه N9
رنگ بلگا خ خ روشنN10
رنگ بلگا خ خ روشنN10
بلوند پلاتینه طبیعی 12.00
بلوند پلاتینه طبیعی ۱۲٫۰۰
قهوه ای طلایی 5.3
قهوه ای طلایی ۵٫۳
بلوند طلایی متوسط7.3
بلوند طلایی متوسط۷٫۳
بلوند طلای روشن 8.3
بلوند طلای روشن ۸٫۳
بلوند طلایی خیلی روشن 9.3
بلوند طلایی خیلی روشن ۹٫۳

 

بلوند طلای خیلی خیلی روشن 10.3
طلای خیلی خیلی روشن
مشکی پر گلاغی c1
مشکی پر گلاغی c 1
قهوه ای دودی تیره c2
قهوه ای دودی تیره c 2
قهوه ای دودی متوسط c 3
قهوه ای دودی متوسط c 3
بلوند دودی روشن c4
بلوند دودی روشن c4
بلوند دودی تیره c5
بلوند دودی تیره c5
بلوند دودی متوسط c6
بلوند دودی متوسط c6
بلوند دودی روشنc7
بلوند دودی روشنc7
بلوند دودی خیل روشن c8
دودی خیلی روشن c8

 

بلوند نقره ای c9
بلوند نقره ای c9
دودی خیلی خیلی روشنc10
دودی c10
بلوند پلاتینه دودی
بلوند پلاتینه دودی
قهوه ای تنباکوی 5.31
قهوه ای تنباکوی ۵٫۳۱
تنباکویی
بلوند تنباکویی تیره ۶٫۳۱
 تنباکوی متوسط
بلوند تنباکوی متوسط۷٫۳۱
 تنباکوی روشن
بلوند تنباکوی روشن ۸٫۳۱
 تنباکویی خیلی روش
تنباکویی خیلی روشن۹٫۳۱
تنباکویی خلیی خیلی روشن
تنباکویی ۱۰٫۳۱
شرابی بنفش تیره
شرابی بنفش تیره۴٫۲۰
شرابی بنفش تیره
شرابی بنفش تیره۵٫۲۰
شرابی روشن5.65
شرابی روشن۵٫۶۵
شرابی متوسط
شرابی متوسط۴٫۶۵
فندقی تیره3.4
فندقی تیره۳٫۴
فندقی روشن5.4
فندقی روشن۵٫۴
فندقی متوسط4.4
فندقی متوسط۴٫۴
قهوه ای کاپوچینو5.77
قهوه ای کاپوچینو۵٫۷۷
بلوند کاپوچینو7.77
بلوند کاپوچینو۷٫۷۷
بلوند مسی7.57
بلوند مسی۷٫۵۷
قهوه ای مسی5.57
قهوه ای مسی۵٫۵۷
ss-a
ss-a
برنز
برنز
بژ
بژ
بلوند دارچینی7.74
بلوند دارچینی۷٫۷۴
بلوند عسلی روشن9.47
بلوند عسلی روشن۹٫۴۷
بلوند کاراملی7.88
بلوند کاراملی۷٫۸۸
بلوند نسکافه ای 6.47
بلوند نسکافه ای ۶٫۴۷
دارچینی5.74
دارچینی۵٫۷۴
قرمز یاقوتی 7.5
قرمز یاقوتی ۷٫۵
قرمز 5.5
قرمز ۵٫۵
قهوه ای کاراملی5.88
قهوه ای کاراملی۵٫۸۸
قهوه ای نسکافه ای5.47
قهوه ای نسکافه ای۵٫۴۷
واریاسیون نقره ای E13-0
واریاسیون نقره ای E13-0
واریاسیون قرمزE15
واریاسیون قرمزE15
واریاسیون دودیE11
واریاسیون دودیE11
واریاسیون خاکستریE18
واریاسیون خاکستریE18
واریاسیون بنفشE12
واریاسیون بنفشE12
واریاسیون آبیE14
واریاسیون آبیE14
واریاسیون روشن کنندهE0-00
واریاسیون روشن کنندهE0-00
 زیتونی تیرهM2
قهوه ای زیتونی تیرهM2
 زیتونی متوسط M3
زیتونی متوسط M3
 زیتونی روشنM7
بلوند زیتونی روشنM7
زیتونی خیلی روشنM8
زیتونی خیلی روشنM8
زیتونی خیلی خیلی روشن M10
زیتونی خیلی خیلی روشن M10
بلوند پلاتینه زیتونی12.2
بلوند پلاتینه زیتونی۱۲٫۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروشور رنگ موی فندقی

آموزش ترکیب رنگ مو مشکی پرکلاغی (بلو بلک)

رنگ موی مشکی

نویسنده : لیلـا

مشکی پرکلاغی:(بلو بلک)

 

مشکی پرکلاغی(بلو بلک)

 

برای بدست آوردن ترکیب رنگ موی مشکی پرکلاغی (بلو بلک)

ترکیب رنگها ، واریاسیون و  اکسیدان را با هم مخلوط میکنیم.

 

رنگ موی ( C1 یا N1 ) به میزان 100میل
واریاسیون آبی 10 میل  / واریاسیون نقره ای 20 میل

 

 • واریاسیون چیست ؟ واریاسیون ها رنگ های قوی هستند که به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرند.بلکه برای ایجاد سایه های دلخواه و یا پوشاندن سایه های نا خواسته به مقدار کم با سایر رنگ ها مخلوط می گردند.
 • هرچقدر که تمایل دارین رنگ مو به آبی بزنه مقدار واریاسیون آبی را کمی بیشتر میکنیم و اگر نخواییم به آبی بزنه میزان واریاسیون آبی رو کمتر میکنیم.
 • رنگ پر کلاغی بسیار رنگ با دوامی است که بعد از اینکه استفاده کردین حداقل تا6ماه نمی توانید رنگ دیگه ای بزنید مگر اینکه برای از بین بردنش از ریمور استفاده کنید.

 

رنگ موی مشکی

رنگساژ کرم

رنگساژ کرم

نویسنده : لیلـا

 

رنگساژ کرم

 

ترکیب و فرمول رنگساژ کرم

 

برای رنگساژ کرم می توانیم از

رنگ موی C10  +  روشن کننده 01 , 09  + رنگ موی 011 (N10)  + کمی اکسیدان شماره 2

استفاده کنیم.

رنگساژ کرم

طرز تهیه رنگساژ برای مش کرم و نسبت مواد ترکیبی

رنگ ساژ رنگ کرم براي مش کرم قهوه اي

 

 

 

So0oSo0o * , sensitivegirl
14 بهمن 86 – 08:39
طرز تهیه رنگساژ برای مش کرم و نسبت مواد ترکیبی؟؟
اطلاعات بیشتر : شماره رنگ و نسبت اب و رنگ و اکسیدان برای مش کرم
جزئیات : man mooham bolande va 3 mah pish mesh kardam hala mikham rangsagh konam ke zardish bere mikham nesbate abo oksidano rango shomaeye rango bedoonam

– این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
ناهید همیشگی , helen124
86/11/14 (10:23)

عزیزم در مش بستگی به بلندی و كوتاهی مو مقدار مواد مصرفی فرق دارد. و همچنین نوع و جنس موی شما. جنس بعضی از موها خشن می باشد كه در اینطورت مقدار مصرفی خیلی بیشتر خواهد بود و گاهی نیاز هست كه این مواد رو دوبار استفاده كنند . ولی در كل برای مش كردن ابتدا باید پایه موی شما به رنگ پلاتینه یا سفید برسد و بعد رنگ دلخواه رو بر روی این پایه (شماره 9) بگذارید . برای سفید كردن مو از آنتی اكسیدان ها استفاده كنید
آنتی اکسیدان ها (تسریع کننده فرآیند شیمیایی در رنگ مو) : پروکسید هیدروژن دارای استحکام زیادی می باشد. این عامل کاتالیزوری است که عکس العمل شیمیایی را فعال کرده و به رنگ اجازه می دهد تا بطور مستمر رنگ مو را تغییر دهد.

قدرت اکسیدان : قدرت اکسیدان که به عنوان تسریع کننده فعالیت شیمیایی در رنگ مو بکار می رود با نتایج مورد نیاز و دلخواه شما و همچنین با تمایلات سازندگان رنگ ها تعیین می شود.

اکسیدان vol10: رنگ را فقط به طور جزئی باز می کند.

اکسیدان vol20 : قدرت بازکنندگی و روشن کنندگی بالابر روی موهای سفید.

اکسیدان vol30 : قدرت روشن کنندگی بالا با کمترین میزان رنگ .

تسریع کننده های سفید کننده: می توانند برای افزایش قدرت و سرعت این فعل و انفعلات اضافه شوند. به دستورالعمل های سازندگان عمل نمایید. وجود تسریع کننده و رنگ فراوان های لایت خوبی روی مو نمی دهد، موهای سفید را خیلی کم پوشش می دهد و به درجه رنگ دلخواه نخواهید رسید و به سرعت هم ناپدید خواهد شد

و برای رنگساژ مو معمولا رنگ دلخواه رو به مدت 10 دقیقه بر روی موی دكلره شده می گذارند و بعد از شستشو از واریسون های دلخواه استفاده می كنند كه بلافاصله بعد از آغشته شدن تمام موهای رنگ شده به واریسون آنرا آبكشی می كنند. گاهی پیش آمده كه واریسون رو با رنگ مخلوط می كنند كه اینكار از شفافیت مو كم می كنه

 • 100%

دیگر پاسخ ها

1.    86/11/29 (19:41)

سلام
اول دوبند انگشت رنگ دلخواه(کرم -زیتونی و یا …)
بعد به اندازه یک قاشق غذاخوری اکسیدان 2 ونصف فنجان آب و کمی هم شامپو کاملا با هم مخلوط کرده و روی موی دکلره شده 5 الی 10 دقیقه می گذاریم بعد میشوییم. امتیاز یادت نره

رنگ ساژ رنگ کرم براي مش کرم قهوه اي

جدیدترین و شیک ترین رنگ موی سال 2017 + تصاویر

عکس رنگ مو سال

رنگ مو ، رنگ موها
اگر به دنبال رنگ مویی خاص برای سال جدید میگردید و میخواهید با تغییر رنگ مو زیبایی خود را دوچندان کنید ادامه این مطلب به کمک شما می آید.

رنگ موهای محبوب در سال 96

بهار ثانیه ثانیه در حال آمدن است و زمستان کم کم از زمین رخت میبندد و آماده شکوفایی زمین و نو شدن میشود . انسان هم مانند زمین با رسیدن بهار نو شدن را آغاز میکند و تغییر را میپذیرد.رنگ مو

رنگ مو

یکی از تغییراتی که بسیاری از خانم ها به آن علاقه دارند تغییر رنگ مو در فصل بهار است . رنگ موهای جدید متناسب با فصل به بازار می آیند که مورد استقبال مردم قرار میگیرند . در این مطلب نمونه هایی از محبوب ترین رنگ موهای سال 2017 یا 96 را برایتان گردآوری کرده ایم.

با تغییر رنگ مو می توانید تا اندازه ای شخصیت خود را تغییر دهید. بنابراین انتخاب رنگ مناسب بسیار مهم است. اگر شما رنگ موی اشتباهی انتخاب کنید، ممکن است چهره شما زشت به نظر برسد.

در این بخش جدیدترین و شیک ترین رنگ موی مد سال 2017 را تماشا کنید.

رنگ موی سال

مدل رنگ مو‎ی جدید سال 2017

رنگ موی سال

رنگ مو‎ی جدید سال 2017

رنگ موی سال

مدل رنگ مو‎ی جدید سال 2017

 رنگ موی سال

 رنگ مو‎ی جدید سال 2017

رنگ موی سال

جدیدترین رنگ مو‎

رنگ موی سال

 رنگ مو‎ی جدید سال 2017

رنگ موی سال

بهترین رنگ مو‎ی سال 96

 رنگ موی سال

رنگ موی جدید‎ سال

رنگ موی سال

زیباترین رنگ مو‎

رنگ موی سال

مدل رنگ مو‎ی جدید سال 2017

منبع : بیتوته / م.ف
عکس رنگ مو سال

رنگ موی کاراملی صورتی

رنگ صورتی کاراملی

رنگ موی کاراملی صورتی

کاراملی و صورتی جز دسته رنگ های پرطرفدار می باشد که البته ترکیب این دو رنگ مو زیبایی موهایتان را چند برابر می کند پس از فرمول رنگی که سایت آرایشگری در اختیارتون قرار می دهد می توانید استفاده کنید : موهایتان را دکلره کرده و پایه آن را به 10 ب رسانید…

کاراملی و صورتی جز دسته رنگ های پرطرفدار می باشد که البته ترکیب این دو رنگ مو زیبایی موهایتان را چند برابر می کند پس از فرمول رنگی که سایت آرایشگری در اختیارتون قرار می دهد می توانید استفاده کنید :

موهایتان را دکلره کرده و پایه آن را به 10 ب رسانید و از رنگهای زیر استفاده نمایید :

 • رنگ موی شماره 8.02
 • یک سانت از رنگ موی شرابی
 • واریاسیون نقره ای

 

 

رنگ صورتی کاراملی

رنگ موی صورتی شرابی

رنگ صورتی شرابی

رنگ موی صورتی شرابی

صورتی رنگ بسیار فوق العاده زیبایی می باشد فقط اگر به طور خالص استفاده شود کمی چهره تان را بی حال می کند و سایت آرایشگری در این مقاله به شما کمک می کند که چگونه از بیحال شده چهره تان جلوگیری کرده و همانند تصویر فوق یک رنگ فانتزی زیبا داشته باشید….

صورتی رنگ بسیار فوق العاده زیبایی می باشد فقط اگر به طور خالص استفاده شود کمی چهره تان را بی حال می کند و سایت آرایشگری در این مقاله به شما کمک می کند که چگونه از بیحال شده چهره تان جلوگیری کرده و همانند تصویر فوق یک رنگ فانتزی زیبا داشته باشید.

ترکیبات مورد نیاز :

 • رنگ شرابی به اندازه نیم سانت
 • واریاسیون نقره ای
 • رنگساژ صورتی

البته خانم های محترم برای بدست آوردن این رنگ مو زیبا باید موهایشان را دکلره کرده و به پایه 10 برسانید.

 

 

 

رنگ صورتی شرابی

تصاویر انواع رنگ موی بلوطی و فرمول ترکیب آن

رنگ موی بلوطی

رنگ موی بلوطی یکی از رنگ مو هایی است که شما می توانید آن را از ترکیب چند رنگ مو بدست آورید. در ادامه این مطلب چند فرمول ترکیبی و مدل رنگ مو بلوطی را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار داده ایم.

رنگ مو باعث جذابیت و شادابی چهره شما می شود و شما می توانید با انتخاب یک رنگ مو مطابق با رنگ پوست و چشم و سن خود تغییر عمده ای را در چهره تان بوجود آورید در این بخش فرمول های ترکیبی رنگ موی بلوطی را مشاهده خواهید کرد.

رنگ مو بلوطی به رنگ موی فندقی نزدیک است و مانند رنگ موی شرابی و رنگ موی مسی طرفداران خاص خودش را دارد در این مطلب از آرایش مو مجله آرگا چند رنگ موی ترکیبی بلوطی را به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد.

رنگ موی شاه بلوطی قرمز

انواع فرمول های ترکیبی رنگ موی بلوطی

رنگ مو ها برای پوست های مختلف متفاوت هستند  رنگ مو برای افراد با پوست گندمی برای افراد با پوست روشن مناسب نمی باشد. ترکیب رنگ موهای بلوطی برای افراد با پوست تیره می تواند بهترین ایده باشد در مطلب زیر شما را چند فرمول ترکیب رنگ موی بلوطی آشنا می سازیم.

مدل مو و رنگ موی بلوطی

فرمول ترکیبی رنگ موی شاه بلوطی قرمز

رنگ موی شاه بلوطی قرمز تنی از رنگ قرمز و فندقی دارد و پایه مو ها باید برای این رنگ موی ترکیبی پایه ۵ باشد می توانید مو های خود را با رنگ موی (۰۰۰) به این پایه برسانید.

ترکیب رنگ موی شاه بلوطی 

رنگ مو بلوطی شماره ۶ به اندازه ۵۰ میل + رنگ موی شکلاتی شماره ۶ به اندازه ۴۰ میل + رنگ موی بادمجانی شماره ۶ به اندازه ۲۰ میل + واریاسیون قرمز ۵ سانت + اکسیدان شماره ۲ را باهم ترکیب کنید و بر روی موها با پایه ۵ بزنید.

رنگ موی شاه بلوطی قرمز رنگ شاه بلوطی قرمز

 فرمول رنگ موی شاه بلوطی

یکی از رنگ مو های مناسب برای افراد با پوست سبزه تیره رنگ موی شاه بلوطی تیره است و هم چنین افراد با پوست سبزه معمولی می توانند از رنگ موی شاه بلوطی روشن استفاده نمایند.

حتما بخوانید:  تصاویر انواع رنگ موی آلبالویی و فرمول ترکیب رنگ آن

تیره : ۱ تیوپ رنگ موی شماره ۳.۴ + اکسیدان ۶ درصد
متوسط : سه چهارم (۳/۴ ) از رنگ موی ۴.۴ + اکسیدان ۹ درصد
روشن : سه سوم (۳/۳ ) از رنگ موی شماره ۵.۴ + اکسیدان ۹ درصد

انواع فرمول های ترکیبی رنگ موی بلوطی

مدل های رنگ موی بلوطی

فرمول ترکیبی رنگ موی شکلاتی شاه بلوطی

رنگ موی شکلاتی شاه بلوطی در رده رنگ مو های شکلاتی قرار داد و شما باید این رنگ مو را بر روی پایه ۵ مو های خود بزنید و برای این رنگ مو ۳۰ دقیقه مکث کافی است.

ترکیب رنگ مو شکلاتی شاه بلوطی

قهوه ای شکلاتی روشن ۷۰ میل + بلوند قرمز تیره ۳۰ میل + اکسیدان ۹ درصد به اندازه رنگ مو + واریاسیون نقره ای ۱۰ سانت

فرمول ترکیبی رنگ موی شکلاتی شاه بلوطی

مدل های رنگ موی بلوطی

فرمول های رنگ مو بلوطی را در این مطلب مشاهده کردید که امیدواریم با کمک این فرمول ها بتوانید مو های خود را به رنگ دلخواهتان در آورید در ادامه این مطلب مدل هایی از این رنگ مو را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار داده ایم.

رنگ موی بلوطی با 3 فرمول ترکیبی رنگ موی شاده بلوطی رنگ موی بلوطی رنگ موی بلوطی رنگ موی بلوطی رنگ موی شاه بلوطی

رنگ مو در جذابیت چهره بسیار تاثیر گذار است و شما می توانید با کمک انواع رنگ مو های متناسب با رنگ پوستتان زیبایی و جذابیت چهره و موهایتان را چند برابر کنید. در این مطلب انواع فرمول های ترکیب رنگ موی بلوطی را به شما عزیزان آموزش دادیم که امیدواریم این فرمول های ترکیبی مورد استفاده شما قرار بگیرند. برای مشاهده انواع فرمول های ترکیبی رنگ مو به بخش ترکیب رنگ مو مراجعه کنید.

منبع : آرگا

رنگ موی بلوطی