جدیدترین مدل های موی کره ای 2016

مدل موی کره ای دخترانه

مدل موی کره ای

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

در این مجموعه عکس هایی از زیباترین و جدیدترین مدل موهای کره ای را برای شما فراهم نموده ایم.با توجه به پخش سریال های کره ای در چند سال گذشته از جمله جومونگ که بسیار محبوب بود  نوع پوشش و لباس و مدل موی بازیگران کره ای بسیار مورد توجه جوانان کشورمان قرار گرفته است. با توجه به اینکه سایت بی اس ام اس به دنبال برآورده کرده تمام نیازهای کاربران اینترنتی است این مطلب جامع را برای شما فراهم نموده است.امیدواریم این مجموعه مورد توجه شما قرار بگیرد

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه,مدل موی کره ای دخترانه,مدل موی کره ای جدید,مدل موی کره ای مردانه,مدل موی کره ای زنانه,مدل موی کره ای کوتاه,مدل موی کره ای دخترونه,زیبا ترین مدل های موی کره ای,مدل موی بازیگران کره ای ,مدل موی کره ای 2016,جدیدترین مدل های موی زنانه کره ای

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

مدل موی کره ای پسرانه دخترانه زنانه مردانه 2016

 

 

 

 

مدل موی کره ای دخترانه

عکس مدل مانتو سنتی جدید و شیک گالری ثریا • مجله تصویر زندگی – آکا

مدل مانتوهای ترکیبی سنتی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد عکس مدل مانتو سنتی جدید و شیک گالری ثریا • مجله تصویر زندگی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: عکس مدل مانتو سنتی جدید سال ۹۵

در این پست سری اول تصاویر منتخب از مدل مانتو سنتی جدید و دخترانه گالری ثریا در سال ۱۳۹۵ را مشاهده خواهید کرد. ترکیب پارچه هایی با طرح سنتی ترمه، طرح کاشی و فرش ایرانی با پارچه های رنگی زیبایی خاصی به این مدل ها داده است.

 

جدیدترین مدل مانتوهای شیک و دخترانه گالری ثریا

عکس مدل مانتو سنتی جدید و شیک گالری ثریا • مجله تصویر زندگی

,[categoriy]

آکاایران: عکس مدل مانتو سنتی جدید و شیک گالری ثریا • مجله تصویر زندگی

به گزارش آکاایران: مانتو با ترکیب پارچه ای با طرح گلیم سنتی و پارچه زرد

مدل مانتو دخترانه , مانتو جدید تابستانی

,[categoriy]

مدل مانتو جلو باز تابستانی با طرحی جدبد و شیک

,[categoriy]

مدل مانتو ساده و شیک دخترانه

مدل مانتو دانشجویی , مانتو اداری و رسمی

,[categoriy]

مدل مانتو کوتاه , مانتو جدید دخترانه ۲۰۱۶

,[categoriy]

مدل مانتو سنتی سال ۹۵ , ملد مانتو جدید

,[categoriy]

مانتو پشت پیلی دار , مانتو رنگ سال ۲۰۱۶

مانتو با پارچه طرح کاشی

,[categoriy]

مانتو جلو باز دخترانه و شیک , مانتو طرح کاشی

مدل مانتو کوتاه , مانتو کتی

,[categoriy]

مدل مانتو شیک و دخترانه تابستانی

,[categoriy]

مانتو تابستانی ۹۵ , شیک ترین مدل مانتو دخترانه

,[categoriy]

مدل مانتو.طرح اسلیمی , مدل مانتو.رسمی

,[categoriy]

مانتو تابستانی دخترانه , ملد مانتو جلو باز

مانتو بدون دکمه

,[categoriy]

جدیدترین و شیک ترین مدل مانتوهای تابستانه

مانتو دخترانه ۲۰۱۶

,[categoriy]

مانتو جلو باز ۹۵ ,مدل مانتو تابستانی, مانتو دخترانه

مانتو آستین کیمونو

,[categoriy]

مانتو آستین کیمونو , مدل مانتو جدید و دخترانه ۹۵

 

گردآوری : گروه مد و زیبایی مجله تصویر زندگی

 

.

منبع :

مدل مانتوهای ترکیبی سنتی

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

اموزش تصویری مدل مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

مدلهای جدید بافت مو هر روزه توسط آرایشگران و طرحان حرفه ای استایل مو ارائه میشود اما این شیوه آرایشی قدمتی طولانی دارد. همه ی ما فیلم های هالیوودی تاریخی را دیده ایم که در آنها بافت مو یک شیوه رایج برای آرایش موها به شمار میرفته اما شاید برای ما عجیب باشد که بدانیم قدیمی ترین تصویر شناخته شده از مدل بافتن مو قدمتی در حدود ۳۰۰۰۰ سال دارد. بافت مو یکی از مدلهای زیبا و محبوب در آرایش مو به شمار میرود، مدلی که در عین سادگی و راحتی زیباست.

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

مدلهای متنوعی از بافت مو مانند بافت ساده مو، بافت تیغ ماهی، فرانسوی، هلندی و فرنچ وجود دارد که هر کدام زیبایی های خود را دارد. اما اگر در بافت مو مهار خوبی دارید میتوانید سراغ مدل های خلاقانه تری برای آرایش موهایتان بروید. مدل هایی که بسیار زیبا و چشم نواز بوده و حتی با مهارت در آنها میتوانید خودتان آرایشکر خودتان باشید.

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

اگر موهایتان به اندازه کافی بلند است که بتوانید آنها را ببافید توصیه ما به شما این است که این مطلب را از دست ندهید، حتی اگر خیلی طرفدار موهای بافته شده نیستید خواهید دید که چطور خیلی ساده میتوانید در آرایش موهایتان تنوع به خرج دهید و موهایی زیبا داشته باشید. به ویژه اینکه با نزدیک شدن به تابستان و فصل گرما بافت مو میتواند انتخاب خوبی برای آرایش موهایتان باشد. به جای جمع کردن ساده موها که میتواند یکنواخت و کسل کننده باشد بافت های مو را امتحان کنید و از آرایش زیبای موهایتان لذت ببرید.

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

در این جا ما مجموعه ای از زیباترین مدلهای بافت مو را آورده ایم که شما میتوانید با کمک تصاویر و کمی حوصله این مدل موها را روی موهایتان پیاده کنید. همانطور که در تصاویر میبینید برخی از این مدل بافت ها مدل هایی کاملا مجلسی بوده و حتی شما میتوانید در میهمانی ها از این مدل ها برای آرایش موهایتان استفاده کنید.

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

نکته جالب در مورد این مدل ها این است که حتی اگر در انواع بافت مو تبحر نداشته باشید و فقط بافت ساده مو را بلد باشید خیلی از آنها را میتوانید با همان بافت ساده روی موهایتان پیاده کنید.

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

آموزش تصویری مدل های زیبا و جدید بافت مو

 

اموزش تصویری مدل مو

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

مدل موی باز شلوغ

جدیدترین شینیون‌های نیمه باز به همراه راهنمای مدل لباس و آرایش را در زیبامون دات کام بخوانید!

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

انتخاب طلا جواهر مناسب با لباس عروس را به همراه اینفوگرافی بخوانید.

شینیون بلوند با اکسسوری مروارید

این مدل شینیون که در قسمت گوجه‌ای پایین آن گل شکل است و با اکسسوری تاج مانند مرواریدی تزئین شده است، بهترین مدل برای ست کردن با لباس عروس عاجی رنگ و مانیکور نود است. آرایش لایت با رژ لب کالباسی یا گوشتی و سایه چشم اسموکی ملایم نیز انتخابی عالی می‌باشد.

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

شینیون نیمه باز بلوند پلاتینی

این مدل شینیون نیمه باز با اکسسوری گیپوری مرواریدی و لباس عروس سفید با یقه عقب هفتی شکل باز و آرایش ملایم با سایه اسموکی نقره‌ای مشکی بسیار زیبا می‌شود. می‌توانید از فرنج ساده و کلاسیک نیز اضافه کنید.

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

شینیون نیمه باز شلوغ با اکسسوری مروارید و کریستال

این مدل شینیون نیمه باز که برای موهای بلند است با حالت بافت فرانسوی شلی که در قسمت جلوی سر دارد با لباس عروس سفید، عاجی و نباتی به همراه آرایش ملایم صورتی و رژ لب صورتی بسیار عالی می‌شود. (بهترین آرایش‌های عروس در اروپا را بخوانید.)

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

شینیون نیمه باز رزگلد

موهای رزگلد با طراحی پاپیونی و اکسسوری ساده کریستالی در وسط هر کدام، هم رنگ موی ترند سال است و هم با طراحی خاصی که دارد انتخابی عالی برای خانم‌هایی با صورت گرد و قلبی است. این شینیون نیمه باز را با لباس عروسی عاجی و یقه قلبی یا یقه گرد و آستین بلند می‌توانید بپوشید. بهتر است از آرایش ملایم صورتی چرک نیز برای زیباتر شدن این میکاپ استفاده کنید.

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

شینیون نیمه باز با اکسسوری گیپور کریستال مشکی

این مدل شینیون نیمه باز انتخابی عالی برای مجالس مهمانی و نامزدی است. به خصوص برای خانم‌هایی که می‌خواهند از لباس مشکی مجلسی و سایه اسموکی تیره استفاده کنند. می‌توانید با لاک مشکی یا کروم نیز استایل خود را تکمیل کنید.

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

شینیون نیمه باز با اکسسوری کریستالی و سنگی

این مدل شینیون نیمه باز خیلی شیک برای لباس‌های مجلسی یا عروسی که روی آن‌ها با سنگ کار شده است و یقه‌ی آن از پشت باز می‌باشد انتخابی عالی است.

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

شینیون نیمه باز و بافت شل

این مدل شینیون نیمه باز با بافت پیچیده و شلی که دارد، انتخابی عالی برای خانم‌هایی است که تمایل به پوشیدن لباس‌های ساده اما شیک دارند. اگر برای عروسی از آن استفاده می‌کنید، همراه با تاج و تور بلند بسیار زیبا می‌شود.

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

شینیون نیمه باز پلاتینی با اکسسوری پلاتینی

این شینیون نیمه باز که هم خیلی زیباست و هم جدیدا رایج شده است را با لباس عروس و یا مجلسی که یقه پشت بازی دارد می‌توانید استفاده کنید. برای لباس عروس ترجیحا از رنگ‌های نباتی و عاجی استفاده کنید. همچنین آرایش لایت اسموکی و رژ لب گوشتی مات نیز با این مدل مو عالی می‌شود.

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

شینیون نیمه باز و هایلایت مشکی قهوه‌ای

وقتی موهایتان هایلایت مشکی – قهوه‌ای است، چه مدل مویی بهتر از شینیون نیمه باز برای مهمانی! این مدل شینیون نیمه باز و شلوغ و موهای جلوی پیشانی که به زیبایی رها شده‌اند را می‌توانید با لباس عروسی یقه پشت باز و یا یقه قایقی و در صورت تمایل اکسسوری ظریف طلایی، ست کنید. (سرویس طلای عروس را بخوانید.)

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

شینیون نیمه باز و بافت موی جلوی سر

این شینیون نیمه باز زیبا و هایلایت عسلی که در بین حلقه‌های کاراملی آن قرار دارد با بافت موی فرانسوی شلی که در قسمت پیشانی است را به راحتی با انواع لباس‌های یقه پشت باز و آرایش ملایم گرم می‌توانید ست کنید.

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

شینیون نیمه باز قهوه‌ای، قرمز تیره و عسلی

شینیون نیمه باز زیبا با حلقه‌های درشت فر که انتخابی عالی برای لباس عروس ساده و پرنسسی است. با لاکی همرنگ موها و آرایشی ملایم با قهوه‌ای تیره، بسیار زیبا خواهید درخشید.

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

شینیون نیمه باز بلوند

با موهایی درهم پیچیده و شلوغ که به صورت گوجه‌ای پایینی بسته شده است. این مدل مو را می‌توانید با لباس عروسی عاجی، یقه قلبی و یا یقه هفتی ست کنید. همچنین آرایش اسموکی قهوه‌ای تیره نیز با این رنگ مو زیبا است.

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

شینیون نیمه باز با اکسسوری مروارید

این نوع شینیون نیمه باز که جدیدا نیز خیلی مطرح شده است را با هر استایل مهمانی و یا در صورت استفاده برای عروسی با هر نوع یقه‌ی قایقی، قلبی و هفتی می‌توانید ست کنید.

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

شینیون نیمه باز با اکسسوری مروارید و سنگ

 این شینیون نیمه باز زیبا و شلوغ که در قسمت چتری‌ها به صورت بلند و در اطراف صورت رها شده است، انتخابی عالی برای خانم‌هایی است که لباس عروسی با پشت باز و یقه قلبی را می‌پسندند.

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

شینیون نیمه باز با اکسسوری مروارید

شینیون نیمه باز به شکل مارپیچ و گوجه‌ای کوچکی که در قسمت پایینی آن است، انتخابی فوق‌العاده برای خانم‌هایی که ترجیح به لباس پوشیده دارند می‌باشد. این مدل مو با این اکسسوری را می‌توانید با سرویس مروارید به زیبایی ست کنید. (داغ‌ترین جواهرات عروس 2017 را هم بخوانید.)

مدل شینیون نیمه باز و زیبا 2017

مدل موی باز شلوغ

آموزش چند شینیون ساده اما شیک

شینیون ساده دخترانه

آموزش شینیون ، شینیون
آموزش شینیون های این بخش شما را برای شینیون مو هایتان راهنمایی خواهد کرد تا به سادگی در خانه موهایتان را برای میهمانی ها و جشن ها بیارایید.
بازدید : 39,678 نفر

آموزش شینیون های این بخش شما را برای شینیون مو هایتان راهنمایی خواهد کرد تا به سادگی در خانه موهایتان را برای میهمانی ها و جشن ها بیارایید. این شینیون ها در عین سادگی زیبا هستند.آموزش شینیون های ساده و شیک

آموزش شینیون شیک دخترانه

آموزش شینیون

آموزش مرحله به مرحله شینیون شیک دخترانه

شینیون مو

 

 

 

شینیون ساده دخترانه

بهترین رنگ مو برای چشم های سبز + تصاویر

مدل مومجلسی باز دخترامریکایی چشم ابی

 

بهترین رنگ مو برای چشم های سبز + تصاویر

در این بخش از مد وی زیباترین و بهترین رنگ مو برای چشم های سبز را تماشا کنید.

از آنجایی که چشم سبز ها کم هستند و منحصر به فرد آرایش و رنگ موی این افراد هم باید خاص باشد .

بهترین رنگ مو برای چشم سبز ها (رنگ موی بلوند ، مسی ، شکلاتی و عسلی) است که چهره شما

را درخشان و زیباتر می کند و زیبایی خاصی به شما می بخشد.

بدترین رنگ مو برای چشم های سبز نقره ای یا خاکستری است.

در ادامه تصاویر زیر را تماشا کنید و یکی از این رنگ موهای زیبا را برای خودتون انتخاب کنید.

بهترین رنگ مو برای چشم های سبز + تصاویر

بهترین رنگ مو برای چشم های سبز + تصاویر

بهترین رنگ مو برای چشم های سبز + تصاویر

عکس های دختران چشم رنگی

بهترین رنگ مو برای چشم های سبز + تصاویر

بهترین رنگ مو برای چشم های سبز + تصاویر

بهترین رنگ مو برای چشم های سبز + تصاویر

بهترین رنگ مو برای چشم های سبز + تصاویر

بهترین رنگ مو برای چشم های سبز + تصاویر

مد مو برای چشم های سبز

بهترین رنگ مو برای چشم های سبز + تصاویر

بهترین رنگ مو برای چشم های سبز + تصاویر

زیباترین مد مو برای چشم سبزها

زیباترین مد مو برای چشم سبزها

عکس های دختران خوشگل چشم سبز

زیباترین مد مو برای چشم سبزها

چشم سبز و پوست برنز

در مورد این افراد، قهوه ای شکلاتی از بهترین رنگ ها به شمار می آید.

با این حال ممکن است به رنگ های شامپاینی و برنز هم علاقه داشته باشید.

در هر صورت تمام طیف های قهوه ای، چه تیره و چه روشن

برای این دسته از افراد، فوق العاده زیبا و جذاب هستند.

زیباترین مد مو برای چشم سبزها

زیباترین مد مو برای چشم سبزها

زیباترین مد مو برای چشم سبزها

عکس های زنان چشم سبز

زیباترین مد مو برای چشم سبزها

زیباترین مد مو برای چشم سبزها

زیباترین مد مو برای چشم سبزها

خوشگل ترین رنگ مو برای چشم سبزها

چشم سبز و پوست روشن

انتخاب رنگ برای این افراد بسیار آسان است.

شاید رنگ های روشن با پوست تیره، کمی غیر معمول به نظر برسد

.اما اتفاقا در اکثر موارد، این ترکیب بسیار زیبا و گیرا خواهد شد.

کسانی که پوستی روشن دارند، می توانند رنگ هایی مثل قرمز،

قهوه ای، مشکی والبته بلوند را هم انتخاب کنند.

زیرا همانطور که اشاره کردیم، این افراد انتخاب های زیادی خواهند داشت.

طیف قرمز، فوق العاده خیره کننده و یکی از بهترین ها محسوب می شود.

خوشگل ترین رنگ مو برای چشم سبزها

خوشگل ترین رنگ مو برای چشم سبزها

زیباترین رنگ موها برای چشم های سبز

خوشگل ترین رنگ مو برای چشم سبزها

خوشگل ترین رنگ مو برای چشم سبزها

خوشگل ترین رنگ مو برای چشم سبزها

مدل آرایش برای چشم های سبز

خوشگل ترین رنگ مو برای چشم سبزها

بهترین رنگ مو برای چشم های سبز + تصاویر

رنگ مو برای چشم سبز و پوست گرم: اگر شما پوست گرم با برخی از زمینه زرد رنگ مو مناسب برای شما دارچین، رنگ مس، زنجبیل، برخی از سایه های نور قرمز مانند توت فرنگی و حنایی. اما اگر شما پوست گرم با مایهی طلایی شما بهتر است فرار عمیق رنگ مو قهوه ای است. بهترین گزینه برای شما می توانید سایه های غنی به عنوان رنگ پایه از جمله چوب ماهون، قهوهای مایل به قرمز، شاه بلوط و رنگ تیره تر از قهوه ای است. شما همچنین می توانید آنها را با رگه های مس، قرمز یا دارچین برجسته.

اختصاصی مد وی

 

 

 

مدل مومجلسی باز دخترامریکایی چشم ابی

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

مدل مو دخترانه

دانستن انواع مختلفی از جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه می تواند همیشه برای مهمانی‌رفتن با دوستان‌تان یا رفتن به عروسی فامیل و دوست و آشنا مفید باشد. ما دخترها هرروز به میلیون‌ها سمت کشیده‌می‌شویم و می‌خواهیم هرجا می‌رویم عالی باشیم. اما، اجازه دهید با آن روبه‌رو شویم. همه ما آرایشگران حرفه‌ای نیستیم که بتوانیم در عرض چند دقیقه یک مدل مو عالی درست‌کنیم.

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

اگر شما هم مثل من هستید، موهای‌تان را مدل گوجه‌ای شلخته می‌بندید و روزتان را شروع‌می‌کنید. اما حالا، تصمیم گرفته اید که تیپ روزانه موقری داشته‌باشید بنابراین، من فهرستی از ۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه جمع‌آوری کرده‌ام که با حفظ بلندی موی‌تان و با احتیاط کوتاه‌کردن آنها می‌توانید از میان‌شان مدلی را انتخاب‌کنید. پس بفرمایید و به جست‌وجو در این فهرست بپردازید.

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

۱. فرهای بلند رو به ‌بیرون با فرورفتگی یک‌طرفه (کج) در پشت گوش

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

چه‌کسی ظاهر فریبنده ستاره‌های هالیوود را دوست‌ندارد؟ این مدل مو فر با طره‌های آبشاری در یک طرف و موهایی که به سمت پشت فرورفته‌اند از طرف دیگر، سرها را به‌سمت خود می‌چرخاند. من معمولا زمانی که موهایم را تازه شسته‌باشم و می‌خواهم برای شام بیرون‌بروم موهایم را این مدلی آرایش‌می‌کنم.

وسایل موردنیاز:

موس حجم‌دهنده

سرم یا اسپری محافظ حرارتی

اتوی پیچ ۲ اینچی

سنجاق سر

تافت موی سبک

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک‌شده خود موس حجم‌دهنده و محافظ حرارت بزنید.

۲. هربار، دسته‌های ۲ اینچی از موهای‌تان را بردارید، نیمه پایینی موها را فرکنید و مراقب‌باشید اتوی مو را دور از صورت‌تان بگیرید.

۳. موی خود را فرق کج بزنید.

۴. در سمتی که موی کمتری دارد، موهای‌تان را از سمت صورت کنار برده و پشت‌سرتان سنجاق کنید.

۵. برای جلوگیری از وزشدن مو به آن تافت سبک بزنید.

مطلب مرتبط: مدل مو ۲۰۱۷ که غوغا می‌کند

مدل مو دخترانه ۲. مدل موی آپدو شلخته هایلایت با چتری بلند یکطرفه

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

وقتی یک روز صبح دیر از خواب بیدارمی‌شوید و نمی‌خواهید نامرتب و ژولیده به سر کار بروید، چه مدل مویی را انتخاب‌می‌کنید؟ من به شما یک مدل ساده اما شیک پیشنهادمی‌کننم که فقط به یک کلیپس مو نیاز دارد و کمتر از یک دقیقه وقت شما را می‌گیرد. مدل موی آپدو شلخته.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

کلیپس موی متوسط

تافت موی سبک

نحوه مدل‌دادن

۱. موی خود را به شکل چتری یکطرفه کوتاه‌کنید و چتری‌ها را هایلایت روشن بزنید.

۲. به موهای شسته و خشک‌شده خود اسپری حجم‌دهنده بزنید.

۳. چتری‌های‌تان را گذاشته، همه موهای خود را پشت‌سرتان برده و یک مدل گوجه‌ای شلخته ببندید.

۴. موی گوجه‌ای را با کلیپس مو ببندید و مطمئن‌شوید انتهای موهای‌تان از همه طرف محکم‌شده‌باشد.

۵. چتری‌های‌تان را به یک طرف شانه‌کنید.

۶. در آخرکمی تافت سبک بزنید تا مدل مو سر جای خود بایستد.

مدل مو دخترانه ۳. مدل باب بلند لایه‌ای (خرد شده) با چتری و انتهای تیزشده (با تیغ)

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

این تابستان، چتری‌های خرد مد هستند. وقتی چتری در کنار موهای لایه‌ای (خردشده) با انتهای تیز قراربگیرند، برای آرایش‌های رسمی و غیررسمی مناسبند. حرفم را باور نمی‌کنید؟ خوب به تصویر زیبای کریستن بل با مدل موی باب نگاه‌کنید.

وسایل مورد نیاز

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتوی مو

سرم نرم‌کننده

نحوه مدل‌دادن

۱. موی خود را به صورت خردشده (لیر) با چتری‌های لایه‌ای، صاف و خرد کوتاه‌کنید.

۲. به موهای شسته و خشک‌شده‌تان محافظ حرارت بزنید.

۳. هربار دسته‌‌های ۱ اینچی از موهای‌تان بردارید و همه موهای‌تان را اتوکنید تا زمانی که کاملا صاف‌شوند.

۴. برای خلاصی از وزشدن موها، مقداری سرم نرم‌کننده به آنها بزنید.

۴. دم‌اسبی نیمه‌بلند صاف با پوشش مو

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

نمی‌توانید این دم‌اسبی صاف، نرم و ساده را دوست‌نداشته‌باشید. اگرچه این فقط یک دم‌اسبی بالای ساده است، اما موهای مرتبی که به سمت پشت کشیده‌شده‌اند و تارهای مویی که شبیه کش مو هستند این تصور را ایجادمی‌کنند که بسیار روی آن کارشده‌است.

وسایل موردنیاز

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتوی مو

شانه دندانه‌باریک

کش مو

سنجاق سر

تافت سبک

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک‌شده‌تان مقداری محافظ حرارت بزنید.

۲. هر بار، قسمت‌های ۱ اینچی از موی‌تان را بردارید و همه موی‌تان را صاف‌کنید.

۳. همه موی‌تان را به پشت شانه‌کنید و در پشت‌سرتان به‌صورت دم‌اسبی ببندید.

۴. نیم اینچ از موهای‌ دم‌اسبی‌تان را برداشته و آن را دور کش‌مویی که با آن دم‌اسبی را بسته‌اید، بپیچید.

۵. موهای پیچیده‌شده دور کش‌مو را با کمک سنجاق سر به زیر دم‌اسبی وصل‌کنید.

۶. برای نگه‌داشتن دم‌اسبی کمی تافت سبک بزنید.

مدل مو دخترانه ۵. گوجه‌ای شلخته پایین با چتری یک‌طرفه

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

هیچ چیزی بیشتر از یک موی گوجه‌ای شلخته در پشت‌گردن‌تان شما را زیبا نمی‌کند. این تیپ با چتری‌های فر یک‌طرفه که به پشت‌سر رفته‌اندتا ظاهری رمانتیک به فرد بدهد، برای یک شب خاص مانند مجلس رقص، عالی است.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

اسپری یا سرم محافظ حرارت

اتو پیچ ۱.۵ اینچی

برس پدالی

کش مو

سنجاق سر

تافت سبک

نحوه مدل‌دادن

۱. موهای‌تان را به شکل چتری‌های بلند و یکطرفه کوتاه‌کنید.

۲. به موهای شسته و خشک‌شده خود، اسپری حجم‌دهنده و محافظ حرارت بزنید.

۳. هر بار دسته‌های‌های ۲ اینچی از موی خود بردارید، همه موی‌تان را فرکنید.

۴. برس پدالی را بر فرهای موی‌تان بکشید تا به آنها ظاهری شلخته بدهید.

۵. همه موهای‌تان را بر یکی از شانه‌هایتان بریزید و به‌صورت دم‌اسبی ببندید.

۶. اتهای دم‌اسبی را بپیچانید و آن را به‌صورت گوجه‌ای در یک سمت سرتان جمع‌کنید.

۷. موی گوجه‌‌ای را با زدن سنجاق به همه قسمت‌ها، روی سر محکم‌کنید.

۸. چتری‌های‌تان را به یک سمت فرق‌کنید و مراقب باشید چتری‌ها و موهایی که درست‌کرده‌اید در یک سمت باشند.

۹. برای نگه‌داشتن در سر جای خود، به آن تافت سبک بزنید.

مدل مو دخترانه ۶. موی پیچیده‌شده به سمت بالا با انتهای شلخته

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

دختر، تو می‌خواهی با نشان‌دادن این مدل گوجه ای، مهربانی و زیبایی را به رخ دیگران بکشی. این ظاهر نه تنها کمتر از ۵ دقیقه وقت‌می‌برد بلکه قدتان را نیز چند اینچ بلندتر می‌کند. این یک بازی برد-برد است.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌‌دهنده

شانه دندانه‌باریک

کش مو

سنجاق سر

تافت قوی

نحوه مدل‌دادن

۱. به موی شسته‌شده و خشک‌شده خود، اسپری حجم‌دهنده بزنید.

۲. به کمک یک شانه دندانه باریک، همه موهای‌تان را به عقب برده و درست بالای سرتان یک دم‌اسبی بلند ببندید.

۳. دم‌اسبی را از انتها بپیچانید و به شکل گوجه‌ای درآورید.

۴. موی گوجه‌ای را با زدن سنجاق سر به تمام قسمت‌ها، روی سرتان محکم‌کنید.

۵. برای نگه‌داشتن مو بر سر جای خود، تافت قوی بزنید.

مدل مو دخترانه ۷. مدل‌موی گل‌دار با انتهای حجیم و نامنظم

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

این مدل موی گلدار ممکن‌است پیچیده به‌نظر بیاید اما بسیار آسان است. همچنین، انتهای حجیم و شلخته و هایلایت‌های گرم، ظاهر آن را بسیار زیباتر می‌کنند. این مدل برای بیرون‌رفتن عالی است.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

اسپری یا سرم محافظ حرارت

اتو پیچ ۱.۵ اینچی

برس پدالی

کش مو

سنجاق سر

تافت متوسط

نحوه مدل‌دادن

۱. به موی شسته و خشک‌شده خود، اسپری حجم‌دهنده و محافظ حرارت بزنید.

۲. هر بار، دسته‌های ۱ اینچی از موی‌تان بردارید و همه موها را فرکنید.

۳. موهای‌تان را به سمت عقب برس بزنید.

۴. موی‌تان را به دو قسمت تقسیم‌کرده و به صورت دو دم‌اسبی روی هم ببندید.

۵. دم‌اسبی پایینی را (آن یکی که پشت گردن‌تان است) را کاملا پیچانده و شکل گوجه‌ای شلخته ببندید.

۶. موی گوجه‌ای را با زدن سنجاق سر به همه قسمت‌ها روی سرتان محکم‌کنید.

۷. از بالای دم‌اسبی، یک دسته ۱ اینچی بردارید، به شکل حلقه بپیچانید و به سرتان سنجاق‌کنید.

۸. روش قبلی را تا زمان حلقه‌ای شدن همه موهای دم‌اسبی تکرارکنید.

۹. برای ثابت نگه‌داشتن مو، کمی تافت متوسط به آن بزنید.

مدل مو دخترانه ۸. فرهای پیچی بلند با بافت یک‌طرفه

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

آیا تا به حالا آرزو کرده‌اید موهای‌تان مانند موهای باربی عالی به نظربرسد؟ اگر آرزو کرده‌اید، من اینجا هستم که آرزوی شما را محقق‌کنم. فرهای پرحجم و بافت تکه‌ای به‌کاررفته در این مدل برای روزهایی که می‌خواهید خیلی دخترانه به نظر بیایید مناسب است.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

بیگودی ۳ اینچی

سشوار

سنجاق سر

تافت قوی

نحوه مدل‌دادن

۱. به موی شسته و نمدار خود، اسپری حجم‌دهنده بزنید.

۲. هربار دسته‌های ۳-۴ اینچی از موی خود برداشته و بیگودی‌ها را در همه موهای‌تان بگذارید.

۳. موهای پیچانده شده را تا زمان خشک‌شدن سشوار بکشید.

۴. بیگودی‌ها را درآورده و با برس پدالی به آرامی شانه‌کنید تا فرها بازشوند

۵. موهای‌تان را فرق کج بزنید.

۶. در سمتی که موی کمتری دارد، یک دسته ۲ اینچی از جلوی موی‌تان بردارید و شروع به بافت فرانسوی روبه پایین کنید.

۷. وقتی ‌بافت موی فرانسوی شما به بالای گوش‌تان رسید، آن را چندبار ببافید و با رد‌کردن چند سنجاق از هم، بافت را روی سر محکم‌کنید.

۸. در آخر، برای بازنشدن فرها در طول روز، به آنها تافت قوی بزنید.

مدل مو دخترانه ۹. موج‌های قهوه‌ای فرق وسط با هایلایت

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

اگر همیشه دوست‌داشته‌اید شبیه به یک سوپرمدل به چشم بیایید، این مدل مو شانس شماست. موهای‌ موجدار زیبای‌تان را از وسط فرق‌کنید و یک عینک آفتابی بزرگ بزنید تا ظاهری آرام و بی‌خیال داشته‌باشید. به من اطمینان‌کنید، سرهای زیادی را به سمت خود می‌گردانید.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

اسپری یا سرم محافظ حرارت

اتوی پیچ ۲ اینچی

برس پدالی

اسپری نمک دریا

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای‌ شسته و خشک‌شده خود، اسپری حجم دهنده و محافظ حرارت بزنید.

۲. هربار دسته‌‌های ۳ اینچی از موهای‌تان را گرفته و زیر همه موها را فرکنید.

۳. برس پدالی را آرام به فرها بکشید تا باز شوند و ظاهر آرام‌تری به‌شما بدهند.

۴. کارتان را با زدن اسپری نمک دریا تمام‌کنید تا به موج موهای‌تان حجم بدهد.

مدل مو دخترانه ۱۰. موی خردشده صاف روشن با چتری یک‌طرفه

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

یک تیپ دخترانه وجوددارد که باعث می‌شود به یک فرد دل‌ربا تبدیل‌شوید. اگر شما یک دختر زیبای روشن‌پوست با موهای بلوند طبیعی هستید، این تیپ را امتحان‌کنید و جذابیت‌تان را بالا ببرید. می‌توانید بعدا از من تشکرکنید.

وسایل موردنیاز

اسپری یا سرم محافظ حرارت

موس حجیم‌کننده

اتوی مو

سرم نرم‌کننده

نحوه مدل‌دادن

۱. موی‌تان را مدل خرد با چتری یک‌طرفه کوتاه‌کنید.

۲. به موی شسته و خشک‌شده خود موس حجم‌دهنده و محافظ حرارت بزنید.

۳. هربار دسته‌‌های ۳ اینچی از موی خود را برداشته و همه موی‌تان را صاف‌کنید.

۴. چتری را به یک سمت ببرید.

۵. برای جلوگیری از وزشدن موها، مقداری سرم نرم‌کننده بزنید.

مدل مو دخترانه ۱۱. موی بافته‌شده پایین با انتهای شلخته

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

قرار دارید و می‌خواهید جذاب باشید اما نمی‌خواهید طوری به نظر بیاید که خیلی برای آن زحمت‌کشیده‌اید. چکار می‌کنید؟ من پیشنهادمی‌دهم این مدل مو را امتحان‌کنید. بافت یک‌طرفه و فر ظریف به این موی گوجه‌ای شلخته، صافی جذابی می‌دهد.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

کش مو

سنجاق مو

اتو پیچ ۱ اینچی

تافت متوسط

نحوه مدل‌دادن

۱. به موی شسته و خشک‌شده خود کمی اسپری حجم دهنده بزنید.

۲. موی‌تان را فرق کج بزنید.

۳. در سمتی که موی بیشتری دارد، یک دسته ۲ اینچی مو از جلو بردارید و به سمت عقب ببافید.

۴. وقتی بافت فرانسوی به شقیقه‌تان رسید، آن را تا آخر ببافید و با چند سنجاق سر در پشت‌سرتان محکم‌کنید.

۵. موهای‌تان را به سمتی که بافت مو دارید جمع‌کنید، آن را تا انتها بپیچید، و به صورت یک گوجه‌ای شلخته دربیاورید.

۶. موی گوجه‌ای را با زدن سنجاق سر به تمام قسمتها، روی سر محکم‌کنید.

۷. چند تار مو را از کناره‌های صورت‌تان بیرون بیاورید و با اتوی موی ۱ اینچی فر کنید. این کار به صورت‌تان شکل داده و ظاهر بهتری به شما می‌دهد.

۸. برای قرارگرفتن مدل مو سرجای خود، کمی تافت متوسط بزنید.

مطلب مرتبط: شخصیت شناسی از روی مدل مو با توجه به ۱۵ مدل مو

مدل مو دخترانه ۱۲. موی خردشده متوسط تمام فر

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

اگر همیشه دلتان خواسته که تیپی شلخته داشته‌باشید اما نمی‌دانستید چطوری، جای خوبی آمده‌اید. موج‌های کوچکی را در موهای متوسط‌تان به جود بیاورید و فرق وسط بزنید. حالا آماده بیرون رفتنید!

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتو پیچ ۴/۳ اینچی

سرم نرم‌کننده

نحوه مدل دادن

۱. به موی شسته و خشک‌شده خود اسپری حجم‌دهنده و محافظ حرارت بزنید.

۲. هربار دسته‌‌های ۱/۲ اینچی از موها برداشته و همه موهای‌‌تان را از ریشه تا انتها فرکنید.

۳. مقداری سرم نرم‌کننده به انگشت‌های‌تان زده و به فرها بزنید که بازشده و بیشتر مواج شوند.

مدل مو دخترانه ۱۳. موی خردشده براق و خیلی صاف بالای بافته‌شده

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

می‌خواهید تیپ‌تان را کمی تغییر دهید؟ تضاد ایجادشده بین بافت حجیم و موی خیلی صاف چیزی است که می‌شود برایش مرد. هایلایت این تیپ خیلی زیبا، موی صاف براق با بافت نرم ابریشمی است.

وسایل موردنیاز:

اسپری یا سرم محافظ حرارت

اتوی مو

کش مو

سرم نرم‌کننده

نحوه مدل‌دادن

۱. به موی شسته و خشک‌شده خود، محافظ حرارت بزنید.

۲. هرباردسته‌های ۲ اینچی از موی‌تان را برداشته و اینقدر اتوکنید تا کاملا صاف‌شود.

۳. از قسمت جلوی سرتان، موهای بین دو شقیقه را بردارید و شروع به بافت فرانسوی کنید.

۴. وقتی که بافت فرانسوی به پشت سرتان رسید، آن را با کش مو ببندید.

۵. برای جلای بیشتر مو، مقداری سرم نرم‌کننده به آن بزنید.

مدل مو دخترانه ۱۴. دم‌اسبی سرخ موج‌دار با پوشش مو

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

آریانا گرانده می‌داند که چگونه به یک دم‌اسبی ساده شخصیت بدهد. دم‌اسبی بلند با پوشش مو و انتهای موج‌دار با رنگ قرمز جذاب، شما را شبیه یک شخصیت کارتونی می‌کند.

وسایل موردنیاز

سرم یا اسپری محافظ حرارت

موس حجم‌دهنده

اتوی پیچ ۱.۵ اینچی

شانه دندانه باریک

کش مو

سنجاق سر

تافت سبک

نحوه مدل‌دادن

۱. به موی شسته و خشک‌شده خود، اسپری محافظ حرارت و موس حجم‌دهنده بزنید.

۲. هربار دسته‌‌های ۲ اینچی از مو بردارید، قسمت پایینی موهای‌تان را فرکنید

۳. موهای‌تان را به پشت شانه کرده و آن را به شکل دم‌اسبی به پشت سر ببندید.

۴. یک دسته ظریف نیم اینچی را از دم‌اسبی خود درآورده و دور کش موی خود ببندید.

۵. موی پیچیده‌شده دور کش مو را با فروکردن سنجاق سر در زیر دم‌اسبی، محکم‌کنید.

۶. برای نگه‌داشتن دم‌اسبی در سر جای خود، تافت سبک بزنید.

مدل مو دخترانه ۱۵. بافت فر پیچ با چتری‌های زیبای یکطرفه

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

می‌خواهید با موهایی که دوروز است شسته‌نشده‌اند یک مدل خیلی زیبا دربیاورید؟ من پشتتان هستم. گره‌های فر ظریف موهای‌تان را به صورت بافتی شل ببندید و با چتری‌های یک‌طرفه تاب‌دار زیبا شوید. یک مدل موی عالی برای شمایی که عالی هستید.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

اسپری یا سرم محافظ حرارت

اتوی پیچ ۱.۵ اینچی

کش مو

سنجاق سر

تافت سبک

نحوه مدل‌دادن

۱. به موی نشسته و خشک‌شده خود، اسپری حجم دهنده و محافظ حرارات بزنید.

۲. هربار دسته‌های ۲ اینچی از موی خود بردارید و همه موی‌تان را فرکنید.

۳. انگشتان‌تان را در فرها فروکنید تا بازشوند و شکلی نامنظم بگیرند.

۴. موهای‌تان را فرق کج بزنید.

۵. چتری‌های‌تان را بگذارید، همه موهای‌تان را روی یک شانه بریزید، آن را شل ببافید، و انتهایش را با سنجاق محکم‌کنید.

۶. کمی از مو را از بافت بیرون بیاورید تا ظاهر نامرتب‌تری بگیرد.

۷. چتری‌ها را به پشت ببرید، چندبار آنها را بپیچانید، و آنها را به پشت سرتان سنجاق‌کنید. این کار را برای هر دوطرف انجام‌دهید.

۸. در آخر تافت سبکی بزنید تا مدل مو سر جایش محکم‌باشد.

مدل مو دخترانه ۱۶. دم‌اسبی یکطرفه شلخته با چتری‌های پفی و موجدار

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

اگر فقط یک چیز باشد که تیلور سویفت بداند باید چگونه انجام‌دهد، درست‌کردن دم‌اسبی است. این دم‌اسبی شلخته یک‌طرفه با چتری‌هایی که به صورت شکل‌می‌دهند، اینقدر آسان است که حتی یک شخص تازه‌کار در کار مو نیز می‌تواند آن را درست‌کند.

وسایل موردنیاز

موس حجم‌دهنده

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتوی پیچ ۲ اینچی

برس پدالی

کش مو

شانه دندانه‌باریک

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک‌شده خود موس حجم‌دهنده و محافظ حرارت بزنید.

۲. هربار دسته‌های ۲ اینچی از موی‌تان برداشته و همه مو را فر کنید.

۳. برس پدالی را به آرامی بر روی فرها بکشید تا ازهم بازشوند.

۴. چتری‌ها را به یک طرف ببرید.

۵. چتری‌های موی‌تان را گذاشته و همه موی‌تان را به عقب برده و به‌صورت یک دم‌اسبی پایین در کنار گردن ببندید.

۶. با انگشت، موهای‌تان را به سمت بالای سرتان برده و حجم‌دهید.

۷. برای‌صاف‌کردن موهای بالای سرتان و برای پفدارکردن مدل موی‌تان، از شانه دندانه‌ باریک استفاده‌کنید.

۸. در آخر، دم‌اسبی را روی یکی از شانه‌های‌تان بیندازید.

مدل مو دخترانه ۱۷. بافت حجیم یک‌طرفه با چتری بافته‌شده

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

اگر شما به بافت‌های خلاقانه علاقه‌دارید، از این یکی خوشتان خواهدآمد. تمام کاری که باید بکنید ساختن ۲ بافت ساده و ترکیب آنها به شکلی است که قبلا دیده‌نشده است. خیلی آسان!

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

سنجاق سر

کش مو

نحوه مدل‌دادن

۱. به موی شسته و خشک‌شده خود اسپری حجم‌دهنده بزنید.

۲. موهای‌تان را فرق کج بزنید.

۳. از بخشی که موی بیشتری دارد، یک دسته موی جهار اینچی بردارید و آن را خیلی شل ببافید.

۴. این بافت را بالای گوش‌تان، با سنجاق محکم‌کنید.

۵. همه موی‌تان را روی یک شانه بگذارید، آن را خیلی شل ببافید، و در آخر آن را با کش مو محکم‌کنید.

مدل مو دخترانه ۱۸. موج‌های قدیمی حجیم با چتری‌های عالی یکطرفه

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

آیا تا به‌حال به عکس‌های قدیمی مادربزرگ تان نگاه‌کرده‌اید و تعجب کرده‌اید که چگونه این فرهای قرینه عالی را درست‌کرده‌است؟ خوب من اینجا هستم تا رازش را برای‌تان فاش‌کنم.

بیگودی. فقط همین!

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

بیگودی‌های ۲ اینچی

سشوار

سنجاق سر

تافت قوی

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و نم‌دار خود، اسپری حجم‌دهنده بزنید.

۲. دسته‌های ۳-۴ اینچی از موهای‌تان برداشته و بیگودی‌ها را در همه موهای‌تان بگذارید.

۳. دسته‌های پیچیده‌شده موهای‌تان را با سشوار کاملا خشک‌کنید.

۴. بیگودی‌ها را بیرون بیاورید.

۵. موی‌تان را فرق کج بزنید.

۶. در سمتی که موی بیشتری دارد، مو را از جلوی صورت‌تان به پشت ببرید و در پشت سرتان سنجاق‌کنید.

۷. برای جلوگیری از بازشدن فرها در طول روز، به آنها تافت قوی بزنید.

مدل مو دخترانه ۱۹. دم‌اسبی موج‌دار کوچک با فرهای رو به داخل و پف

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

یک مدل دیگر دم‌اسبی موج‌دار وجوددارد. اگر شما هم مثل من هستید و اگر دم‌اسبی را بالا ببندید سردرد می‌گیرید، راه‌حلی برایتان دارم. پوش‌دادن مو نه تنها حجم موی‌تان را بیشترمی‌کند بلکه فشار را را هم از پیشانی‌تان برمی‌دارد.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

کلیپس تقسیم‌کننده

شانه پوش

شانه دندانه‌باریک

کش مو

سرم نرم‌کننده

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک‌شده‌تان اسپری حجم دهنده سبک بزنید.

۲. همه موها را با کلیپس تقسیم‌کننده از قسمت خط موی جلو حدود ۱ اینچ جداکنید.

۳. موهای‌تان را با شانه پوش، به سمت عقب پوش بدهید.

۴. وقتی که مو را پوش دادید، موی تقسیم‌شده را روی موی پوش‌داده‌شده، صاف‌کنید.

۵. مقداری سرم نرم‌کننده را روی شانه دندانه‌باریک گذاشته و بر موهای‌تان بکشید.

۶. موهای‌تان را به‌صورت دم‌اسبی جمع‌کرده و با کش مو محکم‌کنید.

مدل مو دخترانه ۲۰. موی خرد بافته‌شده و پیچیده‌شده یک‌طرفه

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

اگر تجربه‌کردن موها را دوست‌دارید، این مدل واقعا چشم‌تان را می‌گیرد. این موی کوتاه با بافت فرانسوی یکطرفه، یک ظاهر نصف تراشیده به اصطلاح باحالی به فرد می‌دهد. شیک و منحصربه‌فرد!

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

سنجاق سر

تافت سبک

نحوه مدل‌دادن

۱. موهای‌تان را مدل باب کوتاه‌کنید.

۲. به موهای شسته و خشک‌شده‌تان اسپری حجم‌دهنده بزنید.

۳. موها را فرق کج بزنید.

۴. در سمتی که موی کمتری دارد، از جلوی صورت‌تان، همه موهای بین فرق سر و گوش‌تان را گرفته و شروع به بافتن به سمت پشت کنید.

۵. وقتی که بافت به گردنتان رسید، آن را درپشت گردن‌تان با عبور دادن چند سنجاق سر از هم، محکم‌کنید.

۶. درآخر، کمی تافت سبک به مو بزنید.

مدل مو دخترانه ۲۱. موی خردشده صاف بلند با چتری‌های گرد

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

من فکرمی‌کنم همه ما، در یک زمان خاص، به داشتن چتری فکر کرده‌ایم. من می‌گویم انجامش دهید! بگذارید موهای صاف آبشاری‌تان روی شانه‌های‌تان بریزد و ظاهری شیک به شما بدهد، و چتری‌های‌تان شما را یک فرد باحال نشان‌دهد.

وسایل مورد نیاز

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتوی مو

برس گرد

سشوار

سرم نرم‌کننده

نحوه مدل‌دادن

۱. موهای‌تان را به‌صورت خرد با چتری صاف، کوتاه‌کنید.

۲. به موهای شسته و خشک‌شده خود مقداری محافظ حرارتی بزنید.

۳. هربار دسته‌های ۲ اینچی از موی‌تان را برداشته و همه را صاف‌کنید.

۴. برس گرد را زیر چتری‌های‌تان گرفته و سشواربکشید تا حالت گرد بگیرند.

۵. برای جلوگیری از وزی مو، سرم نرم‌کننده بزنید.

مدل مو دخترانه ۲۲. چتری‌های بلند فر با هایلایت و لولایت

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

این تیپ را از کجا شروع‌کنم؟ تاثیر ترکیبی هایلایت و لولایت در این ظاهر، به علاوه تضاد موج‌های بلند و چتری‌های صاف کوتاه، بسیار زیباست. با این ظاهر، همیشه انگار تازه از آرایشگاه بیرون آمده‌اید.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

اسپری یا سرم محافظ حرارت

اتوی مو

اتوی پیچ ۱.۵ اینچی

تافت سبک

نحوه مدل‌دادن

۱. موهای‌تان را به‌صورت چتری صاف کوتاه‌کنید.

۲. به موهای شسته و خشک‌شده خود محافظ مو بزنید.

۳. هربار قسمت‌های ۲-۳ اینچی از موهای‌تان را برداشته و قسمت پایینی موها را فرکنید.

۴. چتری‌های‌تان را صاف‌کنید.

۵. فرها را با دستان‌تان تکان‌بدهید و در آخر برای جلوگیری از بازشدنشان تافت سبک بزنید.

مدل مو دخترانه ۲۳. مدل گوجه‌ای کوچک پیچ‌خورده پایین با انتهای صاف

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

اگر به دنبال کامل‌بودن هستید و از داشتن موی از مد افتاده بدتان می‌آید، این ظاهربرای شما مناسب است. این مدل با موی براق پشت و گوجه‌ای مرتب در پایین، جذابیت عجیبی دارد.

وسایل موردنیاز

سرم یا اسپری ضدحرارت

اتوی مو

شانه دندانه باریک

کش مو

سنجاق سر

سرم نرم‌کننده

نحوه مدل‌دادن

۱. به موی شسته و خشک‌شده خود، محافظ حرارت بزنید.

۲. هربار، دسته‌های ۱ اینچی از مو بردارید، همه مو را صاف‌کنید.

۳. موها را فرق کج بزنید.

۴. همه موها را با استفاده از شانه دندانه‌باریک شانه‌کنید، و آن را دم‌اسبی پایین ببندید.

۵. دم‌اسبی را تا آخر بپیچانید و مدل گوجه‌ای مرتبی درست‌کنید.

۶. با گذاشتن سنجاق سر در همه قسمت‌ها، موی گوجه‌ای را روی سر محکم‌کنید.

۷. برای جلوگیری از وزی، مقداری سرم نرم‌کننده به آن بزنید.

مدل مو دخترانه ۲۴. پوف زیبا با چتری کوچک یکطرفه

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

زیبایی درونی خود را با این مدل موی پفدار نشان‌دهید. این مدل باعث می‌شود که پیچیده‌ترین خانم حاضر در اتاق به چشم‌بیایید، حتی اگر شلخته‌ترین فرد دنیا باشید. چتری‌های کوچک یک‌طرفه و کمی شلختگی، این تیپ را تکمیل‌می‌کند.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

کلیپس تقسیم‌کننده

شانه پوش

شانه دندانه‌باریک

سرم نرم‌کننده

کلیپس پیچ فرانسوی

سنجاق سر

تافت قوی

نحوه مدل‌دادن

۱. به موی شسته و خشک‌شده خود اسپری حجم دهنده بزنید.

۲. همه موهای دور صورت‌تان را با استفاده از کلیپس تقسیم‌کننده، در حدود ۱ اینچ،  از خط جلویی تقسیم‌کنید.

۳. برای حجم‌دادن به پف مو، بقیه موهایی که تقسیم نشده‌اند را پوش‌دهید.

۴. وقتی همه موها پوش داده‌شد، موهای تقسیم‌شده را روی موهای پوش‌داده‌شده صاف‌کنید تا آنها را بپوشاند.

۵. مقداری سرم نرم‌کننده روی شانه دندانه باریک بگذارید و آن را روی لایه بیرونی پف موها بکشید.

۷. آن را به صورت عمودی و به شکل گوجه‌ای پیچ فرانسوی بپبچانیدو با شانه پیچ فرانسوی، سر جای خود محکم‌کنید.

۸. سنجاق‌های بیشتری را در پیچ فرانسوی فروکنید تا سر جای خود محکم‌ قراربگیرد.

۹. برای نگه‌داشتن آپدو (مدل موی بالا) بر سر جای خود، به آن تافت قوی بزنید.

مدل مو دخترانه ۲۵. بافت موج‌دار شل با چتری

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

این یک مدل دیگر است که امتحان کرده ام و می‌توانم آن را تضمین‌کنم. بافت شل به شما ظاهری آرام و چتری‌های فرشده و فرم‌دهنده صورت، به شما ظاهری زیبا و رمانتیک می‌دهد.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

اسپری یا سرم محافظ حرارت

اتوی پیچ ۲ اینچی

کش مو

اتوی مو

تافت سبک

نحوه مدل‌دادن

۱. موهای خود را به صورت خردشده و چتری صاف کوتاه‌کنید.

۲. به موهای شسته‌شده و خشک‌شده خود، مقداری محافظ گرما و اسپری حجم دهنده بزنید.

۳. لایه اول و چتری‌ها را بگذارید، بقیه موهای‌تان را بر یکی از شانه‌های‌تان بگذارید، آنها را شل ببافید، و انتهایش را با کش مو محکم‌کنید.

۴. چتری‌ها را صاف‌کرده و لایه اول موی‌تان را که صورت‌تان را حالت می‌دهد فرکنید.

۵. در آخر مقداری تافت سبک بزنید.

مدل مو دخترانه ۲۶. بافت محکم وشلخته تیغ‌ماهی با چتری‌های تیز یکطرفه

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

بافت تیغ‌ماهی یک از آن مدل موهایی است که هیچوقت قدیمی نمی‌شوند. و اوا لونگوریا در این‌جا با زیبایی هرچه تمام‌تر آن را به نمایش گذاشته است. این بافت تیغ‌ماهی محکم با انتهای درهم‌پیچیده و چتری‌های کناری تیز را امتحان‌کنید. خیره‌کننده است.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم دهنده

کش مو

اسپری نمک دریا

نحوه مدل‌دادن

۱. موی‌تان را به صورت بلند و چتری کوتاه‌کنید.

۲. به موی شسته و خشک‌شده خود مقدار زیادی اسپری حجم دهنده بزنید.

۳. چتری‌ها را نگه‌دارید و بقیه موهای‌تان را بر روی یکی از شانه‌های‌تان بریزید و آن را به صورت دم‌اسبی یک‌طرفه ببندید.

۴. حالا، دم‌اسبی خود را به دو قسمت تقسیم‌کرده و آن را مدل تیغ‌ماهی ببافید. این کار را اینگونه انجام‌دهید:

لایه کوچکی از قسمت بیرونی سمت راست بردارید و آن را به قسمت داخلی سمت چپ اضافه‌کنید.

سپس، بخش نازکی از قسمت بیرونی سمت چپ برداشته و آن را به قسمت داخلی سمت راست وصل‌کنید.

۲ مرحله قبلی را تکرارکنید تا زمانی که به انتهای مو برسید و آن را با کش مو ببندید.

۵. حالا، کش مو را در بالای بافت ببرید.

۶. چتری‌ها را از سمتی بازکنید که بافت مو در آنجاست.

۷. بافت را با انگشتان‌تان شل‌کنید تا شکل شلخته‌ای به آن بدهید.

۸. مقداری اسپری نمک دریایی به آن بزنید تا شکل محکم و حجیمی به خود بگیرد.

مدل مو دخترانه ۲۷. گوجه‌ای بلند و صاف با پوشش بافت

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

پاریس هیلتون با این مدل موی گوجه‌ای صاف بافته، از هر نظر وارث میلیونر هتل هیلتون است. اگر شما هم می‌خواهید شبیه یک باربی پیچیده باشید، این مدل مو را امتحان‌کنید. این مدل هم باکلاس و هم جذاب است.

وسایل مورد نیاز

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتوی مو

کش مو

سنجاق سر

سرم نرم‌کننده

تافت سبک

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک‌شده خود مقداری محافظ حرارت بزنید.

۲. هربار دسته های‌های ۱ اینچی از موی خود را بردارید و همه موی‌تان را صاف‌کنید.

۳. موهای‌تان را فرق کج بزنید.

۴. همه موی‌تان را به صورت دم‌اسبی بالا ببندید.

۵. از دم‌اسبی یک دسته موی ۳ اینچی بردارید، و انتهای آن را با کش مو ببندید.

۶. بافت را یک طرف گذاشته، دم اسبی را تا انتها بپیچانید و به صورت گوجه‌ای مرتب دربیاورید.

۷. موی گوجه‌ای را با گذاشتن سنجاق سر در تمام قسمت‌ها، روی سرتان محکم‌کنید.

۹. در انتها، از مقداری سرم نرم‌کننده و تافت سبک برای محکم‌کردن مو در سر جای خود، استفاده‌کنید.

مدل مو دخترانه ۲۸. موی کوتاه آبی لاجوردی با انتهای تقریبا گرد

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

اگر موی شاداب شما را خوب تعریف‌می‌کند، این چیزی است که شما باید دفعه بعدی که آرایشگرتان را می‌بینید، امتحان‌کنید. فقط موهای خود را مدل باب با انتهای گرد کوتاه‌کنید و آن را آبی لاجوردی رنگ‌کنید. خوب، آماده امتحان این مدل هستید؟

وسایل موردنیاز

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتوی مو

سرم نرم‌کننده

نحوه مدل‌دادن

۱. موی خود را مدل باب متوسط کوتاه‌کنید و به آن رنگ آبی لاجوردی بزنید.

۲. به موهای شسته و خشک‌شده خود، محافظ حرارت بزنید.

۳. دسته‌‌های ۱ اینچی از موها برداشته، همه موهای‌تان را صاف‌کنید، و اتوی مو را در انتها به‌سمت داخل بکشید.

۴. موهای‌تان را فرق کج بزنید.

۵. برای خلاصی از وزی، به موها سرم نرم‌کننده بزنید.

مدل مو دخترانه ۲۹. موج‌های یک‌طرفه با بافت جلو

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

جنیفر آنیستون در ایجاد مدل‌های جدید مو، یک مدل است. مدل موی “ریچل” در سریال ” دوستان” را زنان زیادی در سراسر دنیا در آرایشگاه‌ها درخواست می‌کنند. این شکل موجدار با یک بافت تکه‌ای برای هر موقعیتی مناسب است.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتوی پیچ ۱.۵ اینچی

برس پدالی

سنجاق سر

تافت سبک

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک‌شده خود مقداری اسپری حجم دهنده و محافظ حرارت بزنید.

۲. هر بار دسته‌‌های ۲ اینچی از مو را برداشته و انتهای موها را فرکنید.

۳. به آرامی پیچ‌ها را برس بزنید تا آنها را بازکنید.

۴. موهای‌تان را فرق کج بزنید.

۵. از قسمتی که موهای بیشتری دارد، یک دسته موی ۲ اینچی بردارید.

۶. این قسمت از مو را را با اضافه‌کردن موی بیشتر از سمت صورت‌تان با هر پیچش بافت، بافت فرانسوی بزنید.

۷. وقتی که بافت به گوش‌تان رسید، آن را با سنجاق سر محکم‌کنید.

۸. در انتها ماندن بافت در جای خود، به آن تافت سبک بزنید.

مدل مو دخترانه ۳۰. پیچ ساده کلاسیک فرانسوی با حجم کم

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

حالا وقت این است که مدل موی پیچ ساده کلاسیک فرانسوی را امتحان‌کنید. این مدل تقریبا مسیر عبور دختران جوان در امتحان‌کردن ظاهر پیچیده بزرگسالانه است. اگر موهای‌تان هایلایت دارد، این هایلایت‌ها شکل کاملا جدیدی به موهای‌تان می‌دهند.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

سنجاق سر

سنجاق U شکل

تافت قوی

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک‌شده خود، مقداری اسپری حجم‌دهنده بزنید.

۲. موهای‌تان رافرق کج بزنید.

۳. همه موهای‌تان را به پشت گردن‌تان برده و به سمت چپ بپیچانید.

۴. وقتی موی تان را تا آخر پیچاندید، همه موی پیچانده شده را بالاییرید.

۵. همه موهای افتاده را از سمت راست را جداکنید تا شکل مدل پیچ فرانسوی شود.

۶.انتهای موی پیچیده‌شده رل‌کنید و از بالا به پیچ فرانسوی فروکنید.

۷. انتهای موها را با واردکردن سنجاق سر و سنجاق‌هایU شکل به سمت چپ پیچ فرانسوی، محکم‌کنید.

مدل مو دخترانه ۳۱. دم‌اسبی یکطرفه با پوشش مو و انتهای فر

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

این دم‌اسبی یک‌طرفه نوعی معصومیت جامانده از دوران مدرسه را تداعی‌می‌کند. اضافه‌کردن چند فر حجیم در انتها و و پوشاندن کش مو کمی بلوغ را به این ظاهر زیبا اضافه‌می‌کند.

وسایل موردنیاز

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتوی پیچی ۲ اینچی

کش مو

سنجاق سر

تافت سبک

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک‌شده خود مقداری محافظ حرارت بزنید.

۲. موی خود را فرق کج بزنید.

۳. همه موهای‌تان را سمت یکی از شانه‌های‌تان ببرید و به شکل دم‌اسبی یکطرفه ببندید.

۴. دم‌اسبی خود را به ۳-۴ قسمت تقسیم‌کنید.

۵. هربار قسمتی از مو را برداشته، همه موی نیمه پایینی دم‌اسبی را فرکنید.

۶. یک دسته ۱ اینچی مو را از دم‌اسبی بردارید و آن را به دور کش مویی که دم‌اسبی را با آن بسته‌اید بپیچانید تا زمانی که کاملا پوشانده‌شود.

۷. پوشش مویی کش مو را با کمک چند سنجاق به زیر دم‌اسبی محکم‌کنید.

۷. برای ظاهر مرتب‌تر، مقداری تافت سبک به مو بزنید.

مدل مو دخترانه ۳۲. گوجه‌ای کوچک پایین با فر انگوری

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

فر انگوری برای همه رویدادها، از یک مراسم رقص گرفته تا قرار عاشقانه، مناسب است. به موج‌های نامرتب موها‌ی‌تان حجم داده و فرهای چتری زیبایی را ایجادمی‌کند. پس، آنها را به‌صورت گوجه‌ای کوچک و پایین در پشت گردن‌‌تان ببندید. می‌توانید برای هماهنگ‌کردن آرایش با این مدل مو به این عکس تیلور سویفت اشاره‌کنید.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتو پیچ ۱ اینچی

کش مو

سنجاق سر

تافت متوسط

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک‌شده خود مقداری اسپری حجم‌دهنده و محافظ حرارت بزنید.

۲. هربار یک دسته ۲ اینچی از موها برداشته و همه موها را فرکنید.

۳. موهای‌تان را فرق کج بزنید.

۴. چتری‌ها را بگذارید، بقیه موها را پشت گردن جمع‌کرده و دم‌اسبی ببندید.

۵. دم اسبی را تا انتها پیچانده و به شکل گوجه‌ای شل ببندید.

۶. موی گوجه‌ای را با سنجاق بر روی سرتان محکم‌کنید.

۷. چتری‌های سمت چپ را برادید، آنها را شل بپیچید، و به پشت سنجاق بزنید.

۸. مرحله قبلی را با سمت مقابل تکرارکنید.

۹. برای محکم‌کردن مدل در جای خود، به مو تافت متوسط بزنید.

مدل مو دخترانه ۳۳. فرهای حجیم نرم بر موی خردشده بلند

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

وقتی به مدل موهای پیچیده و عجیب می‌رسیم، این مدل موی خردشده بلند با فرهای جذاب، در اول فهرست قراردارد. اضافه‌کردن بافت به فرهای پیچیده، مدل مو را کاملا جدید می‌کند.

وسایل موردنیاز

موس حجم‌دهنده

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتو پیچ ۱.۵ اینچی

اسپری حجم‌دهنده

نحوه مدل‌دادن

۱. موهای خود را به‌صورت خردشده بلند کوتاه‌کنید.

۲. به موی شسته و خشک‌شده خود، موس حجم‌دهنده و محافظ حرارت بزنید.

۳. هربار، یک دسته ۱ اینچی از موها را برداشته و موهای تان را از ریشه تا انتها فرکنید.

۴. موهای‌تان را فرق کج بزنید.

۵. اسپری حجم دهنده بزنید و موهای‌تان را به جلو و سپس عقب تکان‌دهید تا فرها حجیم‌شوند.

مدل مو دخترانه ۳۴. مدل موی کندو با چتری‌های یک‌طرفه

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

می‌خواهید ظاهری به سبک قدیم داشته‌باشید؟ یک مدل موی کندویی به تنهایی برای متفاوت بودنتان با بقیه کافی است. اینجا، مدل مو با اضافه‌کردن چندین پوشش از تار موهای شل و چتری‌های صاف بالامی‌رود.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

کلیپس‌های جداکننده

شانه پوش

شانه دندانه باریک

سرم نرم‌کننده

سنجاق سر

تافت قوی

نحوه مدل‌دادن

۱. موهای خود را به صورت چتری‌های بلند که به صورت نما می‌دهند، کوتاه‌کنید.

۲. به موی شسته و خشک‌شده خود، اسپری حجم‌دهنده بزنید.

۳. به صورت افقی، از گوش تا گوش، موهای جلوتان را تقسیم‌کنید.

۴. به کمک شانه پوش‌دهنده، همه موها را در پشت پوش‌دهید.

۵. چتری‌ها را بگذارید، قسمت موی تقسیم‌شده را با شانه دندانه باریک بر روی موهای پوش‌داده صاف‌کنید.

۶. همه موهای صاف‌شده در وسط را پشت سر جمع‌کرده و سنجاق‌کنید.

۷. حالا، همه موهایی که به سمت پایین آویزانند را جمع‌کنید، به شکل گوجه‌ای دربیاورید و در زیر کندو بگذارید.

۸. موی گوجه‌ای را که زیر کندو است با کمک سنجاق محکم‌کنید.

۹. چتری‌ها را از وسط نصف‌کنید و تافت قوی و سرم نرم‌کننده بزنید که کندو شکل مرتبی بگیرد.

مدل مو دخترانه ۳۵. دم‌اسبی شلخته بالا با پف زیاد

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

این مدل موی ساده اما جذاب را امتحان‌کنید و به خودتان یک ظاهری تحسین‌برانگیز بدهید. تنها چیزی که لازم دارید ساختن یک پف بزرگ در بالای سر و دم‌اسبی کردن بقیه موهای‌تان به‌صورتی شلخته و بلند است. واقعا، به همین آسانی است.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم دهنده

یک عدد بامتل (سایز بزرگ)

شانه دندانه‌باریک

کش مو

اسپری نمک دریا

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای‌ شسته و خشک‌شده خود مقداری اسپری حجم‌دهنده بزنید.

۲. یک بامتل را در قسمت بالای سر و زیر موهای‌تان قرادهید.

۳. از یک شانه دندانه‌باریک برای پوشاندن و صاف‌کردن موهای روی بامتل استفاده‌کنید.

۴. موهای‌تان را به صورت دم‌اسبی بلند ببندید.

۵. در آخر، له موهای‌تان اسپری نمک دریا بزنید و آنها را با دست فشاردهید تا ظاهری محکم به خود بگیرد.

مدل مو دخترانه ۳۶. مدل زیبای پیکسی با موج‌های حجیم

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

حتی نمی‌توانم که بگویم چقدر مدل پیکسی را دوست دارم. این ظاهر با موج‌های حجیم، همه چیز را با هم دارد و باعث‌می‌شود که فرد همزمان محکم، جذاب و حرفه‌ای به چشم بیاید.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم دهنده

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتو پیچ ۱ اینچی

نحوه مدل‌دادن

۱. موهای‌تان را ندل پیکسی کوتاه، کوتاه‌کنید.

۲. به موی شسته و خشک‌شده خود، اسپری حجم‌دهنده و محافظ حرارت بزنید.

۳. هر بار دسته‌های ۱ اینچی از مو را گرفته، و همه موهای‌تان را فرکنید.

۴. موهای‌تان را فرق‌ کج بزنید.

۵. اسپری حجم‌دهنده بیشتری بزنید و انگشت‌هایتان را در فرها فروکنید تا آنها را باز کرده و ظاهر حجیم‌تری به آنها بدهید.

مدل مو دخترانه ۳۷. پیچ‌‌های خردشده با چتری‌ها فر و انتهای پر

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

این یک مدل موی زیبا ست که به موی‌تان یک ظاهر پرمانند جذاب می‌دهد. موهای خردشده پر خود را به سمت بیرون برده و چتری‌های بلند را به همین شکل فرکنید. همین! اگر این مدل به‌اندازه کافی به مدونا می‌آید، پس برای شما هم خوب است.

وسایل موردنیاز

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتوی مو

اتوی پیچ ۲ اینچی

سرم نرم‌کننده

تافت قوی

نحوه مدل‌دادن

۱. موهای‌تان را به صورت خردشده کوتاه‌کنید.

۲. به موهای شسته و خشک‌شده خود محافظ حرارت بزنید.

۳. موهای‌تان را فرق کج‌ بزنید.

۴. هربار، دسته‌های ۲ اینچی مو را بردارید، همه موها را صاف‌کنید، مراقب‌باشید در قسمت‌های انتهایی مو، اتو را از صورت‌‌تان دور بگبرید انتها تا موها ظاهری پرمانند بگیرند.

۵. اتوی پیچ را افقی بگیرید و چتری‌ها را با یک‌بار بستن انتهای‌شان به دور اتو، فرکنید.

مدل مو دخترانه ۳۸. مدل باب جمع‌شده و معکوس

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

این تیپ همیشگی ویکتوریا بکام است. باید بیشتر از این قانع‌شوید؟ بت دنیای مد، این مدل موی باب را جاودانه کرده و زنان بی‌شماری در سراسر دنیا هرروز آن را خلق‌می‌کنند. چرا شما آن را امتحان‌نمی‌کنید؟

وسایل موردنیاز

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتوی مو

سرم نرم‌کننده

نحوه مدل‌دادن

۱. موهای‌تان را مدل باب با لبه‌های کوتاه و تیز در پشت و انتهای مخلوطی در جلو، کوتاه‌کنید.

۲. به موهای شسته و خشک‌شده خود مقداری محافظ حرارت بزنید.

۳. هربار دسته‌های ۲ اینچی از موها بردارید، همه موهای‌تان را صاف‌کنید.

۴. موهای‌تان را فرق‌کج بزنید.

۵. در آخر، برای خلاصی از وزی موها، مقداری سرم نرم‌کننده به آنها بزنید.

مدل مو دخترانه ۳۹. آپدوی بلند پیچ‌خورده بزرگ با چتری‌های عمیق

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

آیا یک رویداد رسمی نزدیک دارید و می‌خواهید چند اینچ به قدتان اضافه‌کنید و شاهانه و زیبا به‌نظر بیایید؟ البته که می‌توانید کفش پاشنه‌بلند بپوشید. اما می‌توانید با امتحان‌کردن این آپدوی خیلی بلند، چند اینچ به قدتان اضافه‌کنید.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

کش مو

دونات مو (بزرگ)

سنجاق سر

تافت قوی

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک‌شده خود مقداری اسپری حجم‌دهنده بزنید.

۲. چتری‌های‌تان را بگذارید، همه موهایتان را دم‌اسبی ببندید.

۳. دونات مو را در پایه دم‌اسبی بگذارید.

۴. به‌صورت تصادفی قسمت‌هایی از دم‌اسبی را بردارید، آنها را بپیچانیدو به دونات مو سنجاق‌کنید.

۵. روش قبلی را اینقدر تکرارکنید تا موهای‌تان تمام‌شود و دونات موی‌تان کاملا ناپدید شود.

۶. چتری‌های‌تان را به یک سمت برده و در آخر مقداری تافت قوی بزنید.

۴۰. بافت تیغ‌ماهی یک‌طرفه با پوشش مو و بافت

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

بافت، بافت‌ها در همه جا، و شما نمی‌دانید کدام‌شان را انتخاب‌کنید. من این مدل ترکیبی را پیشنهادمی‌کنم. بافت فرانسوی کوچک یک‌طرفه، موهای‌تان را کاملا به پشت می‌برد و بافت تیغ‌ماهی حجیم، ظاهرتان را دلفریب می‌کند.

بگذارید دنیا بداند که شما عاشق بافت هستید. یک بافت تیغ‌ماهی حجیم یک‌طرفه درست‌کنید و انتهای آن را با قسمتی از موهای‌تان بپوشانید. سمت دیگر را نیز اینگونه ببافید و آن را به پشت سنجاق‌کنید.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

سنجاق سر

کش مو

تافت قوی

نحوه مدل‌دادن

۱. به موی شسته و خشک‌شده خود، مقداری اسپری حجم‌دهنده بزنید.

۲. موهای‌تان را فرق کج ‌زده و بر یکی از شانه‌های تان بریزید.

۳. از قسمتی که موی کمتری دارد، یک دسته ۲ اینچی از موهای جلو بردارید.

۴.موی این قسمت را بافت فرانسوی مورب بزنید تا به گوش مخالف برسید.

۵. زمانی که بافت به گوش مخالف می‌رسد، آن را با سنجاق سرهایی که از هم عبورکرده‌اند، روی سر محکم‌کنید.

۶. همه موها را جمع‌کرده و به صورت دم‌اسبی یکطرفه ببندید.

۷. حالا، دم اسبی خود را به دو قسمت تقسیم‌کرده و آن را به صورت تیغ‌ماهی ببافید.

۸. بخش نازکی از مو را از قسمت بیرون سمت راست بردارید و آن را به قسمت داخلی بخش سمت چپ اضافه‌کنید.

۹. سپس، بخش نازکی از مو را از قسمت بیرون سمت چپ بردارید و آن را به قسمت داخلی بخش سمت راست اضافه‌کنید.

۱۰. ۲ مرحله قبلی را تا زمان رسیدن به انتهای مو تکرارکنید و بافت را با کش مو ببندید.

۱۱. حالا، کش را در بالای بافت خود بر‌ش‌بزنید.

۱۲. در پایان، به موها تافت سبک بزنید.

مدل مو دخترانه ۴۱. تاج بافته فرق وسط

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

من شخصا احساس‌می‌کنم که این مدل مو شما را شبیه ملکه می‌کند. چرا؟ چون بافت‌هایی که بالای سر قراردارند شبیه تاجند. درست‌کردن این ظاهر بسیار آسان است و اصلا هم خنده‌دار نیست.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

کش مو

تافت متوسط

نحوه مدل‌دادن

۱. به موی شسته و خشک‌شده خود مقداری اسپری حجم دهنده بزنید.

۲. موهای‌تان را از وسط فرق‌کنید.

۳. همه موهای‌تان را از وسط تقسیم‌کرده و هربخش را به سمت مخالف ببافید.

۴. بافت سمت راست را بردارید، به بالای سرتان برده و آن را پشت گوش چپ تان سنجاق‌کنید.

۵. بافت سمت چپ را بردارید، بالای سرتان ببرید، و آن را پشت گوش راست‌تان سنجاق‌کنید.

۶. برای نگه‌داشتن کار بر سر جای خود، به موها تافت متوسط بزنید.

مدل مو دخترانه ۴۲. موی بلند صاف با پشت صاف و بالای حجیم

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

اگر می‌خواهید موهای‌تان را باز بگذارید اما نمی‌خواهید موها درون صورت‌تان باشد، این مدل برای شما خوب است. این مدل مو با پشت صاف، برای یک ظاهر مرتب و تمیز عالی است. قسمت حجیم بالا به قدتان اضافه می‌کند.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

کلیپس تقسیم‌کننده

شانه پوش

شانه دانه‌باریک

سرم نرم‌کننده

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک‌شده خود مقداری اسپری حجم‌دهنده بزنید.

۲. موها را از حدود ۲ اینچی خط پیشانی، به سمت شقیقه‌ها تقسیم‌کنید.

۳. همه موهای بین گوش و شقیقه‌های هر دو طرف را شانه‌کرده و سنجاق‌کنید.

۴. موهای بالای سرتان راپشت موهای تقسیم‌شده، پوش‌دهید.

۵. مقداری سرم نرم‌کننده به شانه دندانه‌باریک بزنید.

۶. در آخر، موهای تقسیم‌شده را به کمک شانه دندانه ظریف، روی موهای پوش‌داده‌شده، شانه و صاف‌کنید.

مدل مو دخترانه ۴۳. آپدوی شلخته بزرگ با حجم و هدبند (تل)

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

این آپدوی جواهرنشان و حجیم برای عروس مناسب‌است. این هدبند چشمک‌زن، مو را از صورت‌تان به پشت برده و توجه‌ها را به صورت آرایش کرده‌تان جلب‌می‌کند. موی گوجه‌ای فر بلند، زیبایی خاصی به ظاهرتان اضافه‌می‌کند.

وسایل موردنیاز

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتوی پیچ ۱ اینچی

کش مو

سنجاق سر

هدبند جواهرنشان

تافت سبک

نحوه مدل‌دادن

۱. به موی شسته و خشک‌شده خود، مقداری محافظ حرارت بزنید.

۲. هربار دسته‌های ۲ اینچی از موی‌تان را برداشته و مویتان را فرکنید.

۳. همه موهای‌تان را به طرف عقب شانه‌کرده و به صورت دم‌اسبی ببندید.

۴. دم‌اسبی خود را به‌طرف بالا بپیچانید و به شکل گوجه‌ای دربیاورید.

۵. موی گوجه‌ای را با گذاشتن سنجاق سر در همه قسمت‌ها، روی سرتان محکم‌کنید.

۶. هدبندتان را بر روی فرق سرتان بگذارید.

۷. مقداری تافت سبک بزنید.

مدل مو دخترانه ۴۴. موی رویایی نیمه‌بافت و ‌نیمه‌فر

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

این یک آپدوی نیمه شگفت‌انگیز است که حتما دوست‌دارید با آن بخرامید. بافت یکطرفه، تاب‌های ظریف مو، تارهای موی شل، انتهای فر تصادفی و آرایش گل‌مانند- واقعا فریبنده است.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتوی پیچ ۱ اینچی

سنجاق سر

تافت سبک

گل‌های تازه

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک شده خود، اسپری حجم‌دهنده و محافظ حرارت بزنید.

۲. هربار دسته‌های ۲ اینچی برداشته، همه موها را فرکنید.

۳. موهای‌تان را از وسط فرق‌کنید.

۴. دسته ۲اینچی از مو را از یک طرف فرق، از سمت جلو بردارید و شروع به بافت موی فرانسوی کنید.

۵. زمانی که بافت موی فرانسوی به گوش‌تان رسید، آن را با سنجاق‌ محکم‌کنید.

۶. مرحله ۴ و ۵ را برای سمت دیگر تکرارکنید.

۷. قسمت‌هایی از موی‌تان را به‌صورت تصادفی برداشته، آنها را پیچانده و به پشت سر سنجاق‌کنید.

۸. مرحله قبلی را تا زمانی که از ظاهر خود راضی شوید تکرارکنید.

۹. درآخر، به موها تافت سبک زده و چند گل تازه در موهای‌تان فروکنید.

مدل مو دخترانه ۴۵. موی گوجه‌ای بافته چندگانه با بالای اندکی پفی

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

اگر نگاه‌کردن به این موی گوجه‌ای بافته، باعث سرگیجه شما‌ می‌شود، نگران‌نشوید. انجامش آنقدرها سخت نیست. تنها چیزی که لازم‌دارید مقداری کش مو، ۱۵ دقیقه وقت و چند انگشت چالاک (ترجیحا انگشتان خودتان) است. و البته دستوراتی که در پایین آمده‌اند.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

کلیپس جداکننده

سنجاق سر

سنجاق U شکل

کش مو

تافت قوی

نحوه مدل‌دادن

۱. به موی شسته و خشک‌شده خود، اسپری حجم‌دهنده بزنید.

۲. موی‌تان را به‌صورت عمودی، به ۳ قسمت تقسیم‌کنید، یک قسمت در وسط و دو قسمت دیگر در دو طرف صورت.

۳. شروع به بافتن قسمت وسط کنید و وقتی که به پشت گردن رسیدید، آن را با کش محکم‌کنید.

۴. قسمت چپ مو را دقیقا از جلوی صورت‌تان، بافت فرانسوی بزنید، و زمانی که به پشت گردنتان رسیدید، آن را با کش مو محکم‌کنید.

۵. مرحله قبلی را با سمت دیگر موهای تان انجام‌دهید.

۶. این سه بافت را جمع‌کرده و به صورت یک دم‌اسبی پایین ببندید.

۷. حالا، دم‌اسبی خود را به ۲ قسمت تقسیم‌کرده و بافت تیغ‌ماهی بزنید. در اینجا نحوه انجام آن آمده است.

– چندتار مو از قسمت بیرونی سمت راست برداشته و آنها را به قسمت داخلی سمت چپ اضافه کنید.

– سپس، چند تار مو را از قسمت بیرونی سمت چپ برداشته و به قسمت داخلی بخش راست اضافه کنید.

– ۲ مرحله قبلی را به‌طور متناوب، تا زمان اتمام موهای‌تان تکرارکنید و بافت را با کش مو محکم کنید.

۸. بافت را به صورت گوجه‌ای پایین بپیچید.

۹. با فروکردن سنجاق سر و سنجاق Uشکل به همه قسمت ها، موی گوجه‌ای را روی سر محکم‌کنید.

۱۰. برای ثابت نگه داشتن مدل مو بر سرجای خود، مقداری تافت قوی به مو بزنید.

مدل مو دخترانه ۴۶. دم‌اسبی بالا با بالای حجیم و پایین فر

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

اضافه‌کردن چند پیچ سبک به یک دم‌اسبی ساده می‌تواند شکل جدیدی به آن بدهد. مثلا این ظاهر سوفی ترنر را ببنید. فرکردن انتهای موها به سمت بیرون به دم‌اسبی او یک جلوه‌ی متفاوت داده‌است که تصورش را هم نکرده‌اید.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتوی پیچ ۱.۵ اینچی

کش مو

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک شده‌تان، مقداری اسپری حجم‌دهنده و محافظ حرارت بزنید.

۲. انتهای موها را فرکنید.

۳. موها را به طور نامنظم به پشت برده و آنها را به صورت دم‌اسبی ببندید.

۴. در آخر، به موها اسپری حجیم‌کننده بیشتری بزنید.

مدل مو دخترانه ۴۷. موهای صاف هایلایت با موهای خردشده بلند

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

سلنا گومز ا این مدل موی حجیم و صاف خود دل‌ربایی می‌کند. این مدل مو شبیه آبشاری از شکلات است که از شانه‌هایش پایین‌می‌آید. شما هم می‌توانید با استفاده از دستورات ذیل این ظاهر را داشته‌باشید.

وسایل موردنیاز

سرم یا اسپری محافظت حرارت

موس حجم‌دهنده

اتوی مو

سرم نرم‌کننده

نحوه مدل‌دادن

۱. موهای‌تان را به‌صورت خرد کوتاه‌کنید.

۲. به موهای شسته و خشک‌شده خود، موس حجم دهنده و محافظ حرارتی بزنید.

۳. هربار، دسته‌های ۲ اینچی از موی خود را براداشته، همه موها را صاف‌ کنید.

۴. موها را از وسط فرق‌کنید.

۵. در آخر برای جلوگیری از وزشدن، مقداری سرم‌نرم‌کننده به موها بزنید.

مدل مو دخترانه ۴۸. موی خرد موج‌دار ابریشمی با جلوی سنجاق‌شده به پشت

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

زمانی که کیم کارداشیان، ارتشی از آرایشگران مو نداشت تا موهایش را درست‌کنند، خودش موهایش را آرایش‌می‌کرد. و به‌نظرمی‌رسد کارش را خوب انجام می‌داد. این ظاهر ساده به حرارت نیاز ندارد و فقط چند سنجاق سر می‌خواهد.

وسایل موردنیاز

اسپری حجم‌دهنده

سنجاق سر

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک‌شده خود، مقداری اسپری حجیم‌دهنده بزنید.

۲. موهای جلوی بین دو شقیقه را بلندکنید.

۳. آنها را عقب‌کشیده و بپیچانید و در بالای سرتان محکم‌کنید.

مدل مو دخترانه ۴۹. آپدوی زیبا با چتری و هدبند بافت

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

بگذارید بگویم حالا که دارم این جمله را می‌نویسم همین مدل مو را زده‌ام. و واقعا دوستش‌دارم. بافت، جلوه زیبایی را به یک مدل گوجه‌ای معمولی اضافه‌می‌کند. با این مدل شما واقعا حس یک دختربچه مدرسه‌ای را دارید.

وسایل موردنیاز

سرم یا اسپری محافظ حرارت

اتوی مو

کش مو

سنجاق سر

تافت سبک

نحوه مدل‌دادن

۱. موهای‌تان را به‌صورت چتری صاف کوتاه‌کنید.

۲. به موهای شسته و خشک شده‌تان، محافظ حرارت بزنید.

۳. همه موهای‌تان را صاف‌کنید.

۴. ۲ اینچ از موها را گذاشته، همه موها را به‌شکل گوجه‌ای درآورده و با زدن سنجاق سر به همه قسمت‌ها، مو را محکم‌کنید.

۵. آن قسمت از مو را که گذاشته‌بودید را بردارید، آن را تا انتها ببافید، و با کش ببندید.

۶. این بافت را بر فرق سر گذاشته و آن را با چند سنجاق سر، پشت گوش سمت مخالف، محکم‌کنید.

۷. برای محکم‌کردن مدل مو در سرجای خود، کمی تافت سبک به آن بزنید.

مدل مو دخترانه ۵۰. مدل موی تمام‌فر حجیم با بافت جلو

۵۰ جدیدترین و برترین مدل مو دخترانه و زنانه

اپرا وینفری نه‌‌تنها یک ستاره‌‌ الهام‌بخش، بلکه یک ستاره مد نیز هست. اگر شما حالا موی فرفری دارید، فقط یک قدم دارید که به این تیپ برسید. اگر نه، تنها چیزی که لازم‌‌دارید دستگاه فرزنی (بابلیس) است. خوب بفرمایید، می‌توانید موهای فر خود را در خانه درست‌کنید.

وسایل موردنیاز

موس حجم‌دهنده

دستگاه فرزنی

سنجاق سر

تافت قوی

نحوه مدل‌دادن

۱. به موهای شسته و خشک‌شده خود، موس حجم‌دهنده بزنید.

۲. هربار دسته‌های ۱ اینچی از موی خود را برداشته. با استفاده از دستگاه فرزنی، همه موهای خود را فرکنید.

۳. از کنار گوش چپ خود یک دسته موی۳ اینچی بردارید، آن را ببافید، و انتهای آن را با کش مو ببندید.

۴. بافت را بالای سر خود گذاشته و آن را پشت گوش مخالف سنجاق‌کنید.

۵. برای نگه‌داشتن فرها در سرجای خود، کمی تافت قوی به آنها بزنید.

خوب، مدل مویی که چشمتان را گرفته از این فهرست انتخاب‌ و آن را امتحان‌کنید. من این اطمینان را می‌دهم که با هرکدام از این مدل‌ها، فوق‌العاده موقر و شیک می‌شوید.


ترجمه: تحریریه سایت کسب و کار بازده – مژگان گوران

منبع: stylecraze

 

 

مدل مو دخترانه

8 روش ساده و زیبا برای جمع کردن موها + آموزش تصویری

مدل موجمع

مدلهای متنوع و زیبا که تلفیقی از بافت و شینیون ساده بوده و زیبایی و آراستگی خاصی به موهایتان می بخشد

شینیون بافت ساده

اگر به دنبال مدل موی جمع شده و ساده برای مهمانی های عصرانه یا دور همی های دوستانه تان هستید می توانید به سادگی و به سرعت این کار را خودتان در خانه انجام دهید. بهتر است قبل از بستن موها به آنها  کرم مو یا کمی اسپری مو بزنید تا موهایتان وز نباشد و موهایتان را حتما سشوار بکشید  تا نتیجه کارتان آراسته و شیک باشد. در برخی از مدل های جمع کردن مو بهتر است موها حالت فر یا مجعد داشته باشند که می توانید موهایتان را با اتو مو یا بابلیس کمی فر کرده و سپس جمع نمایید. 

1.مدل موی گره ای ساده 

مدل موی 1

مدل موی بسته

مدل موی 1

مدل موی بسته 1

مدل موی 1

مدل موی 1

مدل موی 1

2.توییست ساده 

مدل موی 2

مدل موی 2

3.مدل جمع بافته 

مدل جمع بافته

مدل جمع بافته

4.مدل جمع با بافت سه گانه به همراه هدبند

بافت سه گانه با هدبند

5.مدل جمع بافت یکطرفه

مدل جمع بافت یکطرفه

6.مدل جمع شل  با بام تل و موهای مجعد

مدل جمع با بام تل

مدل جمع با بام تل

7.شینیون بافت ساده 

شینیون بافت ساده

شینیون بافت ساده

8.مدل دم اسبی با  گره پاپیون

مدل دم اسبی با پاپیون

 

 

مدل موجمع

مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ + جدیدترین مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷

مدل موی بلند زنانه 2017

مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ مدل مو زنانه مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ مدل مو بلند دخترانه ساده

مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ مدل مو زنانه مدل مو دخترانی ساده برای مهمانی ۲۰۱۷

جدیدترین مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ و مدل مو کوتاه و بلند از دختران خارجی

پیشنهاد مدل مو های جدید و شیک برای سال ۲۰۱۷

همراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه  سلامت , زیبایی , سبک زندگی  و… قرار میدهیم

 

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

 

مدل مو | مدل مو دخترانه | مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷

 

 

حتما واژه طلاق عاطفی به گوشتان خورده و با آن بیگانه نیستید. متاسفانه در سال های اخیر زوج های بسیاری با همین مقدمه از هم جدا شده اند. برخی دیگر نیز اگرچه به طور رسمی از یکدیگر جدا نشده اند، اما کمتر می توانند درباره احساسات و عواطف خود با یکدیگر صحبت کنند.  این در حالی است که بازگونکردن احساسات و فقدان روابط صمیمانه همسران هم مانع برقراری رابطه زناشویی لذت بخش می شود، هم فاصله آنها را از همدیگر بیشتر می کند، با دکتر مهدی زارع بهرام آبادی، روان شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تحقیقات و توسعه علوم انسانی درباره اصول برقراری یک رابطه زناشویی سالم در آستانه طلاق عاطفی گفت و گو کرده ایم.

 

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

 

طلاق عاطفی، طلاقی است که به موجب آن، زن و شوهر با یکدیگر ارتباط صمیمی ای ندارند و نمی توانند درباره احساسات و عواطف خود با یکدیگر حرف بزنند و ارتباط زناشویی مناسبی هم ندارند. این نوع طلاق، در مقایسه با طلاق رسمی، اثر به مراتب مخرب تری دارد، چرا که در طلاق رسمی زن و مرد از یکدیگر جدا می شوند و هر یک به دنبال زندگی تازه خود می روند اما در طلاق عاطفی که زوج زیر یک سقف زندگی می کنند، این موضوع در درازمدت فشار روانی زیادی به آنها وارد می کند و چون این همسران ارتباط احساسی خوبی هم با یکدیگر ندارند، زندگی شان کسالت بار خواهدشد.

 

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

 

ببینید، یکی از نشانه های زندگی مشترک مطلوب، ارتباط زناشویی سالم است و زن و مردی که ارتباط زناشویی خوب و لذت بخشی با یکدیگر دارند، کمتر دچار مشکل هستند اما وقتی از یکدیگر طلاق عاطفی می گیرند، طبیعتا ارتباط زناشویی خوبی نخواهند داشت و تعارضی در این میان ایجاد می شود اما می توان گفت اگر زوج در مراحل ابتدایی طلاق عاطفی باشند و این حس در آنها عمیق نشده باشد، ارتباط زناشویی و بروز احساسات از جانب آنها می تواند تقویت کننده ارتباطشان محسوب شود و در غیر این صورت اگر زمان زیادی از طلاق عاطفی گذشته باشد، ایجاد ارتباط زناشویی بسیار سخت خواهدبود.

 

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

 

اول از همه باید بدانیم که داشتن روابط زناشویی یک نیاز مهم است مثل غذاخوردن و برای همین باید تلاش کنیم با حرف زدن و احترام به یکدیگر و شناخت بیشتر از هم این نیاز را برطرف کنیم. زن یا شوهر نباید از برقراری این رابطه احساس شرمساری کنند، بنابراین باید با یکدیگر درباره این موضوع حرف بزنند و از قهر کردن خودداری کنند. این قهرهای به ظاهر ساده، زن و مرد را از هم دورتر و اوضاع را بدتر می کند. بهتر است همسران تا جایی که می توانند شرایطی فراهم کنند که بتوانند از ارتباط زناشویی بهتر و مثبت تری برخوردار شوند. ضمن اینکه اگر هریک از آنها میلی در برقراری این رابطه در خود احساس نکند، می تواند از مشاور کمک بگیرد تا راهنمایی های لازم را دریافت کند.

 

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

 

هر دو می توانند پیشقدم باشند. متاسفانه در فرهنگ ما این مساله به غلط جا افتاده است که زن نباید در مورد خواسته های جنسی خود در زندگی مشترک حرفی بزند یا پیشقدم شود، در حالی که زن هم می تواند این کار را انجام دهد و از این نظر تفاوتی بین زن و مرد نیست. دکتر مجید ابهری، رفتارشناس: متاسفانه در سال های اخیر شاهد افزایش آمار طلاق عاطفی میان همسران شده ایم و من فکر می کنم بهترین روش برای پیشگیری از طلاق عاطفی و مشکلات ناشی از آن، در قدم اول، همسرگزینی درست است و سپس مراجعه به مشاوران خانواده و کمک گرفتن از افراد باتجربه. از آنجا که پیش از طلاق عاطفی، طلاق روانی یعنی دلخوری و ناراحتی های مختلف زوج از یکدیگر به دلایل مختلف اتفاق می افتد، کاهش توقعات، تغییر شیوه زندگی و گفت و گو و تبادل نظر از جمله کارآمدترین روش های پیشگیری از طلاق عاطفی محسوب می شود.

 

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

 

غرور کاذب و نپذیرفتن نظریه های منطقی زن و شوهر نیز از علت های افزایش طلاق عاطفی است. متاسفانه نپذیرفتن راهنمایی و کمک بزرگ ترها از جانب زوج های جوان و اعتقاد نداشتن به مشاوره، اشتغال زوج ها، مشکلات جنسی و اختلافات مالی، ریشه های اصلی رفتاری در بروز طلاق عاطفی هستند. اگر ازدواج براساس مادیات باشد و محبت در آن مدنظر قرار نگیرد خشونت به وجود می آید

 

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

 

و در صورت مراجعه نکردن به مشاور، این اختلافات روی هم انباشته می شود و به کمرنگ تر شدن روابط عاطفی می انجامد.از نگاهی دیگر، طلاق عاطفی منجر به افسردگی، اضطراب، تنش و عصبانیت در زوج ها می شود و این گونه زندگی کردن الگوی بدی برای کودک است. به همین دلیل باید به خاطر تربیت درست فرزندانمان و آرامش و سلامت روان آنها هم که شده دست از خودخواهی برداریم و با کمک گرفتن از مشاوران زندگی را به سمت آرامش و مهربانی سوق دهیم.

 

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

 

دکتر پرویز رزاقی: طلاق عاطفی یک نوع گسست روابط عاطفی و احساسی میان همسران محسوب می شود. این موضوع کیفیت زندگی و رابطه زن و شوهر را به شدت پایین می آورد؛ به نحوی که آنها دیگر قادر به تامین نیازهای عاطفی یکدیگر نخواهند بود. طلاق عاطفی دلایل بسیاری می تواند داشته باشد؛ از جمله، خطا در همسرگزینی و ازدواج های عجولانه ای که در آن طرفین یکدیگر را به خوبی نمی شناسند و خیلی وزد با یکدیگر زیر یک سقف می روند.

 

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

 

به هر حال وقتی زن یا شوهر نمی تواند احساسات و عواطف خود را با طرف مقابلش در میان بگذارد، طبیعی است که ارتباط زناشویی خوبی هم برقرار نمی شود و در این شرایط نمی توان از این موضوع به عنوان یک کمک کننده در بهبود شرایط استفاده کرد. چون در بسیاری از مواقع زن احساس می کند که از او به عنوان یک کالا استفاده شده و برای همین احساس تنفر پیدا می کند.

 

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

 

در این شرایط باید سعی کنیم قبل از ارتباط زناشویی با یکدیگر حرف بزنیم و نیازهای روانی و حساسیت های طرف مقابلمان را بیشتر و بهتر بشناسیم. مهم تر از همه اینکه برای برطرف کردن و شنیدن مشکلات مشترکمان وقت بگذاریم. در این وضعیت است که می توانیم اعتماد طرف مقابل را جلب کنیم و به او نزدیک شویم اما اگر حرف زدن برایتان دشوار است، می توانید برای ارتباط زناشویی پیشقدم شوید و آرام آرام درباره احساساتتان صحبت کنید.

 

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

 

اینکه مثلا به همسرتان آشکارا بگویید که در آغوش او آرام می گیرد و احساس بهتری دارید، در صورتی که صادقانه و  درست بیان شود، باعث می شود سکوتی که مدت هاست زندگی تان را احاطه کرده، شکسته شود و از ارتباط زناشویی تان هم لذت ببرید. نکته دیگری که می توانم به آن اشاره کنم، این است که همسران در چنین شرایطی باد از لجبازی، خودخواهی، قهر کردن و کارهایی از این قبیل پرهیز کنند، چرا که در این صورت حل مشکل دشوارتر خواهدشد.

 

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

مدل مو , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

مدل مو , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

مدل مو , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

مدل مو , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

مدل مو , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

مدل مو , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

مدل مو , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

مدل مو , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

مدل مو , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

مدل مو , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷ , مدل شینیون , مدل مو دخترانه , مدل مو بلند دخترانه ۲۰۱۷

مدل مو بلند دخترانه,عکس مدل مو بلند دخترانه 2017,گالری مدل مو بلند دخترانه 2017,مدل مو بلند دخترانه ساده,جدیدترین مدل مو بلند دخترانه فر,مدل مو بلند دخترانه

مدل موی بلند زنانه 2017

زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

براشینگ موی بلند۲۰۱۷

های لایت مو , فر کردن مو , صاف کردن مو زنانه , مدلهای براشینگ سال 2017 , مدل مو زنانه براشینگ شده در سال جدید 1395 – 1396

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

مدل مو کوتاه براشینگ شده لخت با رنگ مسی زورنالی سال 2017

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

مدلمو کوتاه براشینگ شده کوتاه مصری زنانه ژورنالی

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

مدل  مو براشینگ شده هایلایت بلوند قهوه ای ژورنال یبا پایین مو فر

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

مدل مو کوتاه زنانه با رنگ مو مصری و های لایت های بلوند

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

مدل  رنگ و مش بلوند و تنباکویی ژورنالی لخت بلند سال

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

مدل مو لخت بلند مشکی با های لایتهای فوق العاده کم نقره ای

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

مدل مو هایلایت شده فر

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

مدل مومشکی بلند با فر های درشت پایین مو

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

مدل مو بلند فر بلوند زورنالی سال 95

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

مدل مو لخت بلند بلوند شیک و زیبای دخترانه

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

مدل مو بلند رنگ شده فر فوق العاده شیک و زیبا

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

مدل مو رنگ شده با فر های درشت مدل موج داده شده

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

مدل مو بلوند لخت ژورنالی بلوند

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

مدل مو بلند فر داده شده درشت

مدل براشینگ مو
زیباترین مدل براشینگ مو زنانه در سال جدید 2017

 

براشینگ موی بلند۲۰۱۷