عکس چهل مدل رنگ مو فانتزی ابی صورتی بنفش زیبا

رنگ مو صورتی 2016

عکس چهل مدل رنگ مو فانتزی ابی صورتی بنفش زیبا
عکس چهل مدل رنگ مو به رنگ سال 95 و سال 2016

مدل رنگ موی صورتی سال 2016 + مدل رنگ موی سال 1395

 

مدل جدیدترین رنگ مو مد 2016 -2017 رنگ های فانتزی کمرنگ ابی و صورتی و بنفش

مدل جدیدترین رنگ مو مد 2016 -2017 رنگ های فانتزی کمرنگ ابی و صورتی و بنفش

مدل جدیدترین رنگ مو مد 2016 -2017 رنگ های فانتزی کمرنگ ابی و صورتی و بنفش

مدل جدیدترین رنگ مو مد 2016 -2017 رنگ های فانتزی کمرنگ ابی و صورتی و بنفش

مدل جدیدترین رنگ مو مد 2016 -2017 رنگ های فانتزی کمرنگ ابی و صورتی و بنفش

مدل جدیدترین رنگ مو مد 2016 -2017 رنگ های فانتزی کمرنگ ابی و صورتی و بنفش

مدل جدیدترین رنگ مو مد 2016 -2017 رنگ های فانتزی کمرنگ ابی و صورتی و بنفش

مدل جدیدترین رنگ مو مد 2016 -2017 رنگ های فانتزی کمرنگ ابی و صورتی و بنفش

مدل رنگ مو صورتی 2016 ,رنگ موی زنانه سال 2016,رنگ مو زمستان 1395

رنگ سال عید 95 و سال 2016 چیست؟

مدل رنگ موی ابی سال 2016 + مدل رنگ موی سال 1395

مدل رنگ مو ابی  2016 ,رنگ موی زنانه سال 2016,رنگ مو زمستان 1395

11 رنگ مو با تون ابی و واریاسیون ابی رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

11 رنگ مو با تون ابی و واریاسیون ابی رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

11 رنگ مو با تون ابی و واریاسیون ابی رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

11 رنگ مو با تون ابی و واریاسیون ابی رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

11 رنگ مو با تون ابی و واریاسیون ابی رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

11 رنگ مو با تون ابی و واریاسیون ابی رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

11 رنگ مو با تون ابی و واریاسیون ابی رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

11 رنگ مو با تون ابی و واریاسیون ابی رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

11 رنگ مو با تون ابی و واریاسیون ابی رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی

11 رنگ مو با تون ابی و واریاسیون ابی رنگ مو ابی خاکستری هایلات سورمه ای و ابی در زمینه دودی و مشکی


مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

 

در این قسمت از مدل مو مجله زیبایی لایت مد مدل رنگ موی صورتی سال 2016 + مدل رنگ موی سال 1395 را مشاهده میکنید.

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395

مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

جدیدترین رنگ مو 2016

مدل مو رنگ سال 95

مدل رنگ موی 2016

رنگ موی نوروز سال 1395
مدل رنگ موی صورتی,مدل رنگ موی سال 2016

رنگ مو صورتی 2016

رنگ مو – سلبریتی ها و رنگ مو پاییز 96

رنگ موی صورتی سلبریتی ها

آیا به دنبال بهترین رنگ مو برای پاییز 96 هستید؟ آیا تمایل دارید بهترین رنگ را بر اساس فصل و سلیقه خود امتحان کنید؟!

رنگ مو - سلبریتی ها و رنگ مو پاییز 96

حتی قبل از این متوجه بشوید، ناگهان خود را غرق در استایل پاییزی با ژاکت‌ها و سویشرت‌ها و بوت‌های کوتاه خواهید دید، از طرفی طبق روال معمول از مدل هایلایت‌های ساحلی – خورشیدی ( Sun Kissed Highlights ) نیز استفاده خواهید کرد، اما برای بهتر و راحت‌تر شدن کارتان و این‌که بدانید چه رنگ‌هایی را باید برای پاییز 96 استفاده کنید، نکات مهمی را از متخصصین رنگ موی سلبریتی‌ها برایتان گردآوری کردیم، با زیبامون دات کام همراه باشید تا در این پاییز هم مانند فصول دیگر به زیبایی تمام بدرخشید و در عین حال تنوع و سلیقه را نیز حفظ کنید!

رنگ موی پاییزی

رنگ موهای پاییز 96 به سبک سلبریتی ها

رنگ موی بلوند گرم و آفتابی

به عنوان دختری که تمام طول تابستان را با رنگ مویی تابستانی و آفتابی گذرانده و الان به دنبال رنگ‌هایی سردتر می‌گردد، متخصص رنگ سلبریتی‌ها Kim Vo پیشنهاد استفاده از رنگ ملایم تیره‌تری که بین بلوند ساحلی و برونت – خرمایی – باشد را می‌دهد. بهترین مثال موهای بلوند گرم جی جی حدید ( Gigi Hadid ) است که هایلایت‌های طلایی آن مانند برگ‌های پاییزی می‌باشد.

رنگ موی بلوند گرم و آفتابی

رنگ موی قرمز تیره – دارچینی

به دنبال رنگی بولد و جذاب برای موهایتان هستید؟! از یک رنگ قرمز تیره و غنی استفاده کنید مانند موهای اما استون ( Emma Stone ). برای این‌که رنگ خرمایی را به این رنگ قرمز تبدیل کنید مسیر خیلی ساده‌ای در پیش دارید. برای داشتن این رنگ قرمز، از متخصص رنگ موی خود بخواهید که “تناژ دارچینی گرم” را به موهایتان بزند.

رنگ موی قرمز تیره دارچینی

رنگ موی شکلاتی گرم

هنرپیشه فیلم زن شکفت انگیز ( Wonder Woman  )، گل گدوت ( Gal Gadot ) منبع الهام خیلی از خانم‌های برای فیتنس شدن بدنشان و رفتن به باشگاه بود، موهای ماهاگونی تیره‌ی او نیز حسادت خیلی از خانم‌ها را برانگیخته است. برای داشتن این رنگ موی خیلی شیک و جذاب، Kim Vo معتقد است که خانم‌هایی که به طور طبیعی موهای خرمایی دارند، بهتر است از رنگ‌های تیره‌ای مانند جوز هندی – قهوه‌ای متمایل به خاکستری – استفاده کنند.

رنگ موی شکلاتی گرم

رنگ موی صورتی – هلویی

به دنبال رنگ مویی هستید که خیلی متفاوت باشد؟ پس استفاده از رنگ‌های موقت به شما پیشنهاد می‌شود. استفاده از رنگ‌های پاستلی ملایم، می‌توانند تاثیر خیلی خوبی روی استایل شما داشته باشند. استفاده از رنگ‌هایی مانند تصویر زیر، بولدتر و جذاب‌تر از هر رنگ پاستلی است که تاکنون دیده‌اید.

رنگ موی صورتی هلویی

رنگ موی نقره‌ای – یخی

حالا زمان آن فرا رسیده‌ است که به دنبال استفاده از رنگ‌های خاکستری – نقره‌ای باشید. برای پاییز 2017، خیلی از خانم‌ها به دنبال رنگ‌های تیره از مشکی ذغالی تا نقره‌ای رنگ پریده و خاکستری پلاتینی هستند. رنگ خاکستری خیلی مدرن و معاصر است!

رنگ موی نقره‌ای یخی

رنگ موی بلوند بچه‌گانه

هایلایت‌های موهایتان را با استفاده از رنگ‌های روشن‌تر، تازه و جذاب کنید. استفاده از رنگ دودی رنگ پریده بر روی موهای بلوند جذابیت خیلی بیشتری نسبت به دو بار استفاده از بلوند پلاتینی روی موها دارد.

رنگ موی بلوند بچه‌گانه

رنگ موی قرمز بورگاندی

موهای هنرپیشه‌ی بازی تاج و تخت ( Game Of Thrones ) هم در سریال و هم در دنیای واقعی قرمز بورگاندی است. این عکس مربوط به کاریس فان هوتن ( Carice Van Houten ) است.

رنگ موی قرمز بورگاندی

رنگ موی فندقی – بورگاندی

ریحانا با موهای فندوقی که آندرتون بورگاندی دارد و رژ لب قرمز بورگاندی، واقعا جذاب است!

رنگ موی فندقی بورگاندی

رنگ موی بورگاندی و بافت مو

ک ک پالمر ( Keke Palmer ) موهای قرمز بورگاندی را بافت ریز زده و به صورت دم اسبی بلندی جمع کرده است.

رنگ موی بورگاندی و بافت مو

رنگ موی قرمز بورگاندی روشن

مانند کیتی پری ( Katy Perry ) موهای قرمز روشن براقی داشته باشید!

رنگ موی قرمز بورگاندی روشن

رنگ موی فندقی با هایلایت خرمایی – قرمز

موهای فندقی لانا دل ری ( Lana Del Ray )با هایلایت‌های سرد خرمایی – قرمز ترکیب بسیار زیبایی را به وجود آورده است.

رنگ موی فندقی با هایلایت خرمایی قرمز

رنگ موی صورتی سلبریتی ها

ترکیب رنگ مو انجلینا جولی جمره و بانو،هایلایت ابنوسی،مسی اتشی،کاپوچینو،بلوند ابریشمی،صورتی باربی

فرمول ترکیب رنگ موی صورتي

آموزش ترکیب و فرمول رنگ مو ۲۰۱۴ + عکس جدید

آموزش ترکیب رنگ مو ترکیب رنگ مو ترکیب رنگ مو 2014 رنگ مو رنگ مو 2014 رنگ مو بازیگران فرمول رنگ مو 2014 مدل رنگ مو مدل رنگ مو 93

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آموزش ترکیب و فرمول رنگ مو ۲۰۱۴ + عکس جدید

 رنگ مو , مدل رنگ مو ,ترکیب رنگ مو ,رنگ مو 2014 ,فرمول رنگ مو 2014 ,آموزش ترکیب رنگ مو ,ترکیب رنگ مو 2014 ,مدل رنگ مو 93 ,رنگ مو بازیگران

 

 

در این مطلب عکس هایی رو می بینید از مدل مو و مدل رنگ مو به اضافه آموزش ترکیب و فرمول هر کدام

برای بهتر دیده شدن عکس ها = لطفا بعد از سیو در سیستم تان عکس ها را مشاهده نمایید

 رنگ مو , مدل رنگ مو ,ترکیب رنگ مو ,رنگ مو 2014 ,فرمول رنگ مو 2014 ,آموزش ترکیب رنگ مو ,ترکیب رنگ مو 2014 ,مدل رنگ مو 93 ,رنگ مو بازیگران

مدل مو , مدل رنگ مو ۲۰۱۴ ,آموزش فرمول رنگ مو , آموزش ترکیب رنگ مو ۲۰۱۴

 رنگ مو , مدل رنگ مو ,ترکیب رنگ مو ,رنگ مو 2014 ,فرمول رنگ مو 2014 ,آموزش ترکیب رنگ مو ,ترکیب رنگ مو 2014 ,مدل رنگ مو 93 ,رنگ مو بازیگران

مدل مو , مدل رنگ مو ۲۰۱۴ ,آموزش فرمول رنگ مو , آموزش ترکیب رنگ مو ۲۰۱۴

 رنگ مو , مدل رنگ مو ,ترکیب رنگ مو ,رنگ مو 2014 ,فرمول رنگ مو 2014 ,آموزش ترکیب رنگ مو ,ترکیب رنگ مو 2014 ,مدل رنگ مو 93 ,رنگ مو بازیگران

مدل مو , مدل رنگ مو ۲۰۱۴ ,آموزش فرمول رنگ مو , آموزش ترکیب رنگ مو ۲۰۱۴

 رنگ مو , مدل رنگ مو ,ترکیب رنگ مو ,رنگ مو 2014 ,فرمول رنگ مو 2014 ,آموزش ترکیب رنگ مو ,ترکیب رنگ مو 2014 ,مدل رنگ مو 93 ,رنگ مو بازیگران

مدل مو , مدل رنگ مو ۲۰۱۴ ,آموزش فرمول رنگ مو , آموزش ترکیب رنگ مو ۲۰۱۴

 رنگ مو , مدل رنگ مو ,ترکیب رنگ مو ,رنگ مو 2014 ,فرمول رنگ مو 2014 ,آموزش ترکیب رنگ مو ,ترکیب رنگ مو 2014 ,مدل رنگ مو 93 ,رنگ مو بازیگران

مدل مو , مدل رنگ مو ۲۰۱۴ ,آموزش فرمول رنگ مو , آموزش ترکیب رنگ مو ۲۰۱۴

 رنگ مو , مدل رنگ مو ,ترکیب رنگ مو ,رنگ مو 2014 ,فرمول رنگ مو 2014 ,آموزش ترکیب رنگ مو ,ترکیب رنگ مو 2014 ,مدل رنگ مو 93 ,رنگ مو بازیگران

مدل مو , مدل رنگ مو ۲۰۱۴ ,آموزش فرمول رنگ مو , آموزش ترکیب رنگ مو ۲۰۱۴

 رنگ مو , مدل رنگ مو ,ترکیب رنگ مو ,رنگ مو 2014 ,فرمول رنگ مو 2014 ,آموزش ترکیب رنگ مو ,ترکیب رنگ مو 2014 ,مدل رنگ مو 93 ,رنگ مو بازیگران

مدل مو , مدل رنگ مو ۲۰۱۴ ,آموزش فرمول رنگ مو , آموزش ترکیب رنگ مو ۲۰۱۴

 رنگ مو , مدل رنگ مو ,ترکیب رنگ مو ,رنگ مو 2014 ,فرمول رنگ مو 2014 ,آموزش ترکیب رنگ مو ,ترکیب رنگ مو 2014 ,مدل رنگ مو 93 ,رنگ مو بازیگران

مدل مو , مدل رنگ مو ۲۰۱۴ ,آموزش فرمول رنگ مو , آموزش ترکیب رنگ مو ۲۰۱۴

 رنگ مو , مدل رنگ مو ,ترکیب رنگ مو ,رنگ مو 2014 ,فرمول رنگ مو 2014 ,آموزش ترکیب رنگ مو ,ترکیب رنگ مو 2014 ,مدل رنگ مو 93 ,رنگ مو بازیگران

رنگ مو آنجلینا جولی 

 

 

 

فرمول ترکیب رنگ موی صورتي

رنگ موی ترکیبی صورتی چرک

رنگ مو صورتی چرک

اول باید مو را به پایه ی 10 برسونیم به هیچ وجه نباید تن زردی داشته باشد . بعد رنگساژ  با ترکیب  بلوند صدفی 60 میل طبیعی 10 30 میل بلوند نقره ای 20 میل واریاسیون نقره ای نصف یک بند انگشت واریاسیون صورتی اندازه عدس اکسیدان 2 150 میل . روی مو نمدار پایه ی 10 زده و بعد از 15 دقیقه شسته شود.

 

فرمول کامل تهیه انواع رنگ موهای شیک (عکس)

رنگ مو صورتی چرک

رنگ مو – فرمول های ترکیبی رنگ های پرطرفدار

فرمول رنگ موی صورتی روشن

اگر شما هم از آن دسته از افراد هستید که نمی‌توانید به رنگ موی دلخواه خود برسید، لازم است فرمول‌های آنها را به درستی یاد بگیرید.

رنگ مو - فرمول های ترکیبی رنگ های پرطرفدار

در این مطلب برای شما فرمول رنگ مو های پر کاربرد همراه با شماره اکسیدان را قرار داده ایم. باید توجه کنید که رنگ مو دلخواه شما زمانی به دست می‌آید که پایه موی شما دکلره شده باشد.

فرمول رنگساژ زیتونی

رنگ M8 زیتونی ۱/۴ تیوپ (ده سانت) +۳۰ الی ۵۰ CCاکسیدان شماره ۱ بر روی پایه ۸

فرمول رنگساژ طلایی

رنگ G9 طلایی ۱/۴ تیوپ+۱ قرص + ۳۰ الی ۵۰ CC اکسیدان شماره ۱ روی پایه ۹ رنگ موی صورتی

فرمول رنگساژ صورتی

 

رنگ مو صورتی روشن

 

۱۰ سانتیمتر بلوند دودی روشن ۸.۱ + ۱۰ سانت واریاسیون دودی ۰/۱۱ + ۳ سانت قهوه‌ای قرمز متوسط ۴.۶۶ + ۳۰ سی سی اکسیدان نمره یک ترکیب رنگ موی قرمز رنگ موی رزگلد – قسمت اول

فرمول رنگساژ قرمز

۱۰ سانت بلوند قرمز تیره ۶.۶۶ + ۲ سانت واریاسیون قرمز + ۳۰ سی سی اکسیدان نمره یک ترکیب رنگ موی نقره‌ای _ یخی

فرمول رنگساژ نقره ای یخی

۱۰ سانت بلوند نقره ای C9 + سه سانت واریاسیون نقره ای ۰/۲۲ + ۳ سانت واریاسیون خاکستری + ۳۰ سی سی اکسیدان نمره یک فرمول رنگساژ دودی: ۱۰۰ سانت بلوند روشن ۸.۰ + ۱۰ سانت واریاسیون دودی ۰/۱۱ + ۳۰ سی سی اکسیدان نمره یک

فرمول رنگساژ دودی طلایی

۱۰ سانت بلوند دودی طلایی ۸.۳۱ + ۱ سانت واریسیون دودی ۰.۱۱ + ۲سانت واریسیون نقره ای ۰.۲۲ +۳۰۰ سی سی اکسیدان نمره یک

فرمول ترکیب رنگ موی دودی

نصف تیوپ بلوند دودی روشن ۸.۱ + ۵ سانت واریاسیون دودی ۰/۱۱ + ۴۰ سی سی اکسیدان نمره یک

فرمول رنگ مو شکلاتی

نصف تیوپ بلوند شکلاتی تیره ۶.۷ + یک سوم تیوپ قهوه ای شکلاتی ۴/۷ + ۲۰ سانت بلوند مسی تیره ۶/۴۴ + ۶۰ سی سی اکسیدان نمره یک

فرمول ترکیب رنگ موی کرم دودی

 c8 و ۰ و ۱۰ با اکسیدان ۶ روی پایه ۹ دکلره فرمول رنگ کرم چرک : ۱۶ و ۹ مارک ویلا با اکسیدان ۶ روی پایه ۹۹ دکلره

فرمول رنگ مو کرم نخودی

۱۳ و ۱۰ ویلا با اکسیدان ۶ یا NB با اکسیدان ۶ روی پایه ۹

فرمول ترکیب رنگ موی نسکافه‌ای

۸ شکلاتی با اکسیدان ۶ روی پایه ۹ دکلره

فرمول رنگ مو کنفی

 

رنگ مو کنفی

 

c7 و بژ ۷ با اکسیدان ۶ روی پایه ۹ دکلره یا ترکیب بلوند زیتونی پلاتینه + بلوندطلایی خیلی خیلی روشن به اندازه مساوی+ دوسانت واریاسیون ۰۰۰ + اکسیدان ۱(۶درصد)+ پایه۹ بالیاژ مو به علاوه تغییرات رنگ مو (ویدیو)

فرمول رنگ مو ماسه‌ای

۳۲ و ۶ با اکسیدان ۶ روی پایه ۷ دکلره

فرمول رنگ مو خاکی

N7 و کمی شکلاتی ۶ با اکسیدان ۶ رو پایه ۹-۸۸ دکلره

فرمول رنگ مو عروسکی

۱۲ و ۸ پادینا با اکسیدان روی پایه ۹ دکلره

فرمول رنگ مو دودی زیتونی

C8 و m7 با اکسیدان ۶ روی پایه ۹۹ دکلره

فرمول رنگ مو پیازی

T10 با اکسیدان ۶ روی پایه ۹ دکلره

این نکته اهمیت بسیاری دارد که برای رنگ موی دلخواه‌تان موی شما به پایه مناسب برسد و اصطلاحا هنگامی که رنگساژ می‌شود بیس مناسب به دست آید.

فرمول رنگ موی صورتی روشن

رنگ موی رزگلد

رنگ موی صورتی

رنگ موی رزگلد تبدیل به یکی از بحث‌های داغ شبکه‌های اجتماعی شده است. برای همین بهترین‌های آن‌را از سلبریتی‌های معروف و مورد علاقه‌تان گردآوردیم تا از آن‌ها الهام بگیرید!

رنگ موی رزگلد

از همان جایی که رنگ صورتی رزی باعث رنگ گرفتن گونه‌های بدون رنگ می‌شود، رنگ رزگلد ملایم نیز به موها درخشش و گرمایی خاص می‌دهد. رزگلد طبیعی می‌تواند رنگ بلوند غیر طبیعی را غنی ببخشد و به پوست‌های رنگ‌ پریده با تناژ زرد، سرخی دلنشینی دهد، هم‌چنین باعث درخشان شدن پوست‌هایی با زمینه‌ی گرم می‌شود. رنگ رزگلد روی موهایی به رنگ تخم کتان (زرد رنگ پریده با اندکی خاکستری) بهترین نمود را دارد، اما روی موهای قهوه‌ای-برنزی که یک بار دکلره شده باشند نیز نتیجه‌ی خوبی دارد. رنگ رزگلد به دلیل داشتم صورتی خیلی زیباتر از بلوند است که بیشتر طلایی است، به همین دلیل در اکثر رنگ پوست‌ها کارایی بالاتری نصبت به بلوند دارد. کلید داشتن موهای رزگلد زیبا و متناسب این است که کاملا یک‌پارچه باشد. یک‌پارچگی به معنای ملایم و به خوبی ترکیب شده است ونه خط خط و ردیف ردیف. رزگلد اگر به صورت های‌لایت یا سایه روشن (آمبره) استفاده شود هم بسیار زیباتر جلوه خواهد کرد. در این‌جا به هشت سلبریتی  که بهترین مدل استفاده از رزگلد را دارند، اشاره خواهیم کرد. (رنگ مو برای پوست گندمی)

Lady Gaga

این سلبریتی با موهای بلوند رنگین کمانی (ترکیبی از صورتی، هلویی و طلایی) فرش قرمز را به تسخیر خود درآورد. این مدل، ترکیب رزگلدی تشدید شده است. (رنگ مو با مواد طبیعی)

رنگ موی رزگلد

January Jones

جنوری جونز کمی صورتی ملایم نیز به یک طرف از موهایش اضافه کرده و باعث به وجود آمدن عمقی ظریف در بین موهای بلوند پلاتینی‌اش شده است. با این عمل، تک رنگ موهایش را با برجستگی یک رنگ جذاب‌تر کرده است. (روش جالب برای پنهان کردن موی کثیف)

رنگ موی رزگلد

Blake Lively

رزگلد با تناژ زردآلویی برای پوست‌های گرم و خنثی بهترین انتخاب است. این رنگ، رزگلد واقعی می‌باشد که از خود فلز طلا الهام گرفته است. (چگونه بفهمیم که دیگر نباید موهایمان را رنگ کنیم)

رنگ موی رزگلد

Kylie Jenner

کایلی جنر، ملکه‌ی تغییر رنگ مو، رزگلد را با رنگی یخی ترکیب کرده و در انتها رنگ روشن‌تری را پدید آورده است. (رنگ موی جدید برای تابستان)

رنگ موی رزگلد

Rita Ora

این مدل موی صاف و کوتاه به موهای صورتی-هلوییِ ریتا اُرا شکوهی خاص بخشیده است. این رنگ، نسخه‌ی افراطی رزگلد است اما رنگ ملایم آن، باعث مدرن شدن ظاهر مو شده است. (رنگ مو دودی)

رنگ موی رزگلد

Kate Hudson

رزگلد ملایم و براق موهای کیت هادسون باعث به وجود آمدن رنگ مویی شده است که برای استفاده روزانه کاملا مناسب است. (انتخاب رنگ مو بر اساس رنگ پوست)

رنگ موی رزگلد

Poppy Delevingne

رنگ پلاتینی با کمترین میزان صورتی ممکن در آن را روی موهای پاپی دلوین می‌توانید مشاهده کنید. (7 اشتباهی که در زمان رنگ کردن مو مرتکب می شوید)

رنگ موی رزگلد

Kristen Dunst

وقتی رنگ پوست شما مهتابی و خنثی است، تاثیر رزگلد بهترین راه برای داشتن موهایی طلایی-هلویی کاملا زنانه است.

رنگ موی رزگلد

Sienna Miller

رنگ موی رزگلد در صورت سیِنا میلر باعث شده است که روشن‌تر به نظر برسد و درنتیجه با کمترین میزان آرایش، عالی باشد.

رنگ موی رزگلد

رنگ موی صورتی

جذاب ترین مدل های رنگ موی پاستیلی با تن صورتی و شرابی، سبز و آبی

رنگ موی صورتی

رنگ مو پاستیلی چیست؟

کوکا :رنگ موی پاستلی یا آب نباتی به عنوان رنگ موی سال 2017 معرفی شده است و بازیگران و خواننده های هالیوودی از جمله کیتی پری، اما استون و کارا دلوین هم موهای خود را به این رنگ درآورده اند.

نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که اگر می خواهید موهای خود را به رنگ پاستلی درآورید اول باید با دکلره آن ها را به پایه ی کاملا سفید درآورید.

در اینجا برای شما رنگ موی پاستلی با طیف های مختلف صورتی و بنفش و آبی و سبز را ارائه کرده ایم.

رنگ موی پاستلی
مدل رنگ مو پاستیلی
رنگ مو فانتزی آبی
رنگ مو فانتزی آبی
عکس رنگ موی پاستیلی آبی
رنگ موی پاستیلی آبی
رنگ موی پاستیلی صورتی
عکس رنگ موی پاستیلی صورتی
رنگ مو سال 2017
رنگ مو سال 2017
عکس رنگ موی پاستیلی بنفش
رنگ موی پاستیلی بنفش
رنگ موی پاستیلی سبز
رنگ موی پاستیلی سبز
رنگ مو صورتی یخی
رنگ مو صورتی یخی
رنگ مو فانتزی بنفش
رنگ مو فانتزی بنفش
رنگ مو فانتزی جدید
رنگ مو فانتزی جدید
رنگ مو فانتزی
رنگ مو پاستیلی فانتزی
رنگ موی صورتی

هفت ایده برای رنگ موی طلایی صورتی ( رز گلد )

رنگ موی زیبای سال

هفت ایده برای رنگ موی طلایی صورتی

رنگ طلایی صورتی از جمله رنگ هایی است که این روزها در بسیاری جاها مورد توجه قرار می گیرد از جمله گوشی آیفون یا انواع زیورآلاتی که در این رنگ به بازار عرضه می شوند. شما می توانید این رنگ مد روز را روی موهایتان نیز اعمال کنید و رنگی ترکیبی از طلایی و صورتی به موهایتان بزنید. از ترکیب این دو رنگ انواع رنگ های متنوع ایجاد می شود که ما در این مطلب به هفت رنگ زیبا و مد روز طلایی صورتی اشاره می کنیم.

 • صورتی آبنباتی :

این رنگ طلایی صورتی ترکیبی زیبا از رنگ بلوند روشن و لولایت های صورتی است. اگر از رنگ بلوند ساده موهایتان خسته شده اید می توانید این بار این رنگ ترکیبی را امتحان کنید. این رنگ مو بیشتر برای افرادی مناسب است که پوستی نسبتا روشن دارند.

رنگ طلایی صورتی - مد و زیبایی

 • صورتی قهوه ای :

رنگ طلایی صورتی می تواند تیره نیز باشد، این رنگ تیره و شیک به شما نشان می دهد می توانید هم طبق مد روز حرکت کنید هم بسیار حرفه ای به نظر برسید. این ترکیب رنگ رگه هایی از رنگ صورتی طلایی در اعماق رنگ قهوه ای دارد که در نظر اول به چشم نمی آید چرا که کل رنگ قهوه ای را از بین نبرده است اما در عین حال رگه های رنگ صورتی طلایی جلای خاصی به این رنگ مو داده است. افرادی که پوستی نیمه تیره دارند بهتر است این رنگ مو را امتحان کنند.

رنگ طلایی صورتی - مد و زیبایی

 • صورتی صدفی :

این رنگ بخاطر داشتن هایلایت های سفید و لولایت های صورتی روشن به رنگ صورتی صدفی مشهور است. این رنگ نیز یکی دیگر از رنگهای روشنی است که بیشتر مناسب خانم هایی با پوست روشن می باشد.

بیشتر بخوانید:  10 اشتباهی که هنگام رنگ کردن موهایتان انجام می دهید

رنگ طلایی صورتی - مد و زیبایی

 • صورتی پانک :

اگر می خواهید رنگ مویتان تغییری محسوس تر در چهره تان ایجاد کند، به دنبال رنگ هایی که صورتی بیشتری دارند بروید. این رنگ در سه سطح ایجاد شده است ریشه ها که تیره تر هستند و پس از آن رنگ صورتی که تقریبا کمی تیره است و در انتهای مو رنگ صورتی که به سفید تبدیل می شود. در حقیقت رنگ تیره ریشه مو چیزیست که در این رنگ نسبت به سایر رنگ های صورتی طلایی تغییر ایجاد می کند. این رنگ نیز برای افرادی که پوستی نسبتا روشن دارند پیشنهاد می شود.

رنگ طلایی صورتی - مد و زیبایی

 • صورتی هلویی :

این رنگ طلایی صورتی در اعماق خود رنگ هلویی دارد برای همین می توان دید قرمزی آن کمتر است. هر چند این رنگ در حقیقت طلایی نیست و بیشتر شبیه کرم است اما از رنگ هایی است که در اعماق آن رنگ های صورتی طلایی دیده می شود چرا که این دو یکدیگر را خنثی کرده اند. این رنگ نیز برای افرادی که پوستی نسبتا روشن دارند پیشنهاد می شود.

رنگ طلایی صورتی - مد و زیبایی

 • صورتی چند رنگ :

این رنگ بسیار جذاب است چرا که در آن می توان چند رنگ مختلف صورتی طلایی را یافت که تیره روشنی آنها به موها عمق و بعد خاصی می دهد. این رنگ ها خیلی محسوس نیستند و به طوری با هم ترکیب شده اند که فقط ذراتی از تیره روشنی آنها در میان مو مشخص باشد. این رنگ که تقریبا تیره نیز می باشد مناسب پوست های تیره و متوسط است.

رنگ طلایی صورتی - مد و زیبایی

 • صورتی آمبره :

آمبره برای هر رنگی زیبا و جذاب است و این مدل رنگ زدن این روزها بسیار مد است، رنگ صورتی آمبره نیز یکی از جذاب ترین هاست. ترکیبی از رنگ قهوه ای که به طلایی بلوند می رسد ولی در تمامی مراحل سرخی خود را حفظ کرده است.این رنگ صورتی آمبره برای افرادی که پوست تیره و متوسط دارند مناسب است.

بیشتر بخوانید:  6 مدل مو برای افرادی که چتری دارند

رنگ طلایی صورتی - مد و زیبایی

رنگ مو فانتزی در تم صورتی ۲۰۱۴

چگونگی ترکیب رنگ صورتی در موها

 

  وارىاسون صورتی مو چه استفاده از دارد

<a href=

مدل رنگمو فانتزی در تم صورتی ۲۰۱۴” />

مجموعه زیبا و جذاب از مدل‌هایلایت‌های فانتزی دخترانه در تم رنگی صورتی برای شما عزیزان

 

 

takroj.ir 00 pink haire (1)takroj.ir 00 pink haire (2)takroj.ir 00 pink haire (3)takroj.ir 00 pink haire (4)takroj.ir 00 pink haire (5)takroj.ir 00 pink haire (6)takroj.ir 00 pink haire (7)takroj.ir 00 pink haire (8)takroj.ir 00 pink haire (9)

وارىاسون صورتی مو چه استفاده از دارد

 

 

 

چگونگی ترکیب رنگ صورتی در موها

رنگ موی ترکیبی صورتی چرک

ترکیب رنگ‌موی صورتی چرک

 

رنگ موی ترکیبی صورتی چرک
اول باید مو را به پایه ی ۱۰ برسونیم به هیچ وجه نباید تن زردی داشته باشد
بعد رنگساژ با ترکیب بلوند صدفی ۶۰ میل+ طبیعی ۱۰ ۳۰ میل +بلوند نقره ای
۲۰ میل+واریاسیون نقره ای نصف یک بند انگشت+واریاسیون صورتی اندازه
عدس+اکسیدان ۲ ۱۵۰ میل . روی مو نمدار پایه ی ۱۰ زده و بعد از ۱۵ دقیقه شده
شود.
رنگ موی صورتی چرک
ترکیب رنگ‌موی صورتی چرک